2013

Гроздан Илиев

Съдия
Роден на 1 септември 1948 г. в Елин Пелин, Софийска област. Завършил Юридическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски" (1972). Районен прокурор в районна прокуратура гр......
Покажи още
2012

Анастас Анастасов

Съдия
Роден на 10 октомври 1965 г. в гр. Ямбол. Завършил ВИ на МВР (1990). Младши прокурор и прокурор в Районна прокуратура - Ямбол (1991-1996), съдия в Районен съд -Ямбол (1996-2009)......
Покажи още

Борис Велчев

Председател
Роден на 26 април 1962 г. в гр. София. Завършил Юридическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски" с отличен успех. От 1988 г. е хоноруван, а от 1990 г......
Покажи още

Георги Ангелов

Съдия
Роден на 18 февруари 1959 г. в гр. София. Завършил е Юридическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски" (1982). Стажант-съдия в Софийския градски съд (1982-1983)......
Покажи още

Кети Маркова

Съдия
Родена на 21 септември 1963 г. в гр. Монтана. Завършила е Юридическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски" (1986). Стажант-съдия в Софийски градски съд (1986-1987)......
Покажи още
2009

Ванюшка Ангушева

Съдия
Родена на 20 ноември 1939 г. в Харманли. Завършила Юридическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски" (1963). Стажант-съдия в Софийския градски съд (1964)......
Покажи още

Румен Ненков

Съдия
Роден на 5 август 1953 г. в София. Завършил Юридическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски" (1978). Младши съдия в Софийския районен съд (1980-1983), съдия-изпълнител към Софийския районен съд (1983-1984), съдия в Софийския районен съд (1984- 1990), главен секретар на Министерството на правосъдието (1990-1991), съдия в Софийския градски съд (1991-1992), съдия във Върховния съд (1992-1996), съдия във Върховния касационен съд (1996-2009)......
Покажи още

Стефка Стоева

Съдия
Родена на 14 февруари 1953 г. във Велико Търново. Завършила Юридическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски" (1975). Следдипломна специализация по граждански процес (1984-1987)......
Покажи още

Цанка Цанкова

Съдия
Родена на 18 ноември 1940 г. в София. Завършила Юридическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски", специалност „Държавни и правни науки" (1963)......
Покажи още
2008

Георги Петканов

Съдия
Роден на 1 ноември 1947 г. в Смолян. Завършил Юридическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски" през 1971 г. Районен прокурор в гр. Девин, обл......
Покажи още

Снежана Начева

Съдия
Родена на 24 април 1942 в гр. София. Завършва СУ, Юридическия факултет, право (1966). Редовна аспирантура в същия факултет (1968). Старши асистент в ЮФ (1975). Главен асистент (1977)......
Покажи още
2006

Благовест Пунев

Съдия
Роден на 23 юни 1948 г. в Пещера, Пазарджишка област. Завършил Юридическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски" (1971). Районен съдия при Районен съд - Кърджали (1975-1978)......
Покажи още

Димитър Токушев

Председател
Роден на 9 декември 1946 г. в Силистра. Завършил Юридическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски" (1970). Районен прокурор в Пирдоп, Софийска област (1972-1976)......
Покажи още

Красен Стойчев

Съдия
Роден на 4 юли 1954 г. в София. Завършил Юридическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски" (1978) с отличен успех. Стажант-съдия в Софийския градски съд (1979)......
Покажи още

Пламен Киров

Съдия
Роден на 5 декември 1960 г. в Плевен. Завършил Юридическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски" (1985). Стажант-съдия в Софийския градски съд (1985-1986)......
Покажи още
2003

Владислав Славов

Съдия
Роден на 18 април 1947 г. в София. Завършил Юридическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски" (1974). Стажант съдия в Софийския градски съд (1975-1976), юрисконсулт и старши юрисконсулт в Министерството на металургията и минералните ресурси (1976-1983), главен юрисконсулт на корпорация „Цветна металургия" и на Министерството на металургията и арбитър във вътрешностопанския и ведомствения арбитраж (1983-1987), арбитър във Върховния държавен арбитраж (1987-1991), прокурор и заместник главен прокурор в Главната прокуратура (1991-1996), председател на Върховния административен съд (1996-2003)......
Покажи още

Евгени Танчев

Председател
Роден на 21 август 1952 г. в София. Завършил Юридическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски" с отличен успех (1975). Стажант в Софийския градски съд (1976-1977), преподавател в Софийския университет: асистент (1977-1985), доцент (1985- 1990), а от 1990 г......
Покажи още

Емилия Друмева

Съдия
Родена на 21 февруари 1947 г. в Плевен. Завършила Юридическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски" (1969). Младши съдия в Софийския градски съд (1971-1972); аспирант по сравнително конституционно право в Юридическия факултет на Софийския университет „Св......
Покажи още

Лазар Груев

Съдия
Роден на 29 март 1956 г. в гр. София. Завършил Юридическия факултет на Софийския университет „Свети Климент Охридски" (1982). Специализирал като стипендиант на фондация „Александър фон Хумболдт" във Фрайбург - Германия (1996-1998)......
Покажи още

Мария Павлова

Съдия
Родена на 25 август 1938 г. в София. Завършила Юридическия факултет на Софийския университет „Свети Климент Охридски" с отличен успех (I960). Младши и районен съдия в Кърджали (1963-1964), редовен аспирант в Института за правни науки при БАН (1964-1967), асистент в Юридическия факултет на Софийския университет от 1968, доцент (1984), професор по гражданско и семейно право (1994)......
Покажи още
2000

Васил Гоцев

Съдия
Роден на 21 юли 1929 г. в София. Завършил Юридическия факултет на Софийския университет „Свети Климент Охридски" (1951). Адвокат в Перник (1953-1961) и в София (1961)......
Покажи още

Живан Белчев

Съдия
Роден на 19 септември 1939 г. в Бургас. Завършил Юридическия факултет на Софийския университет „Свети Климент Охридски" (1965). Стажант адвокат в София (1965-1966)......
Покажи още

Людмил Нейков

Съдия
Роден на 16 юли 1933 г. в София. Завършил Юридическия факултет на Софийския университет „Свети Климент Охридски" (1956). Адвокат в София (1959-1962). Арбитър и заместник-главен арбитър в Градския арбитраж в София, арбитър и арбитър-инструктор във Върховния държавен арбитраж (1962-1990)......
Покажи още

Пенка Томчева

Съдия
Родена на 15 декември 1939 г. в София. Завършила Юридическия факултет на Софийския университет „Свети Климент Охридски“ (1965). Младши съдия в Софийския окръжен съд  (1966)......
Покажи още

Румен Янков

Съдия
Роден на 29 юни 1942 г. в Пловдив. Завършил Юридическия факултет на Софийския университет „Свети Климент Охридски" (1967). Разпределен като районен прокурор в Пещера (1968- 1969)......
Покажи още

Христо Данов

Председател
Роден на 19 януари 1922 г. в София. Завършил Юридическия факултет на Софийския университет "Свети Климент Охридски" (1946). Отбил е военна служба в артилерийски полк, като офицер е взел участие във войната и е награден с орден за храброст (1941- 1944)......
Покажи още
1997

Живко Сталев

Председател
Роден на 17 май 1912 г. в Асеновград. Завършил Юридическия факултет на Софийския университет „Свети Климент Охридски" (1934). Доброволен асистент по граждански процес (1937), частен хоноруван доцент (1940), редовен доцент (1944), редовен професор (1947)......
Покажи още

Маргарита Златарева

Съдия
Родена на 4 август 1950 г. в Карлово. Завършила Юридически факултет на Софийския университет „Свети Климент Охридски" (1973) със следдипломна специализация по гражданскоправни науки (1990)......
Покажи още

Неделчо Беронов

Председател
Роден на 22 юли 1928 г. в Нова Загора. Завършил Юридическия факултет на Софийския университет „Свети Климент Охридски" (1951) и Висшия икономически институт в София (1972)......
Покажи още

Стефанка Стоянова

Съдия
Родена на 16 ноември 1942 г. в село Градец, Бургаска област. Завършила Юридическия факултет на Софийския университет „Свети Климент Охридски" (1965). Съдия в Районен съд - Балчик (1966-1968), в Софийски районен съд (1968-1976), в Софийски градски съд (1976-1982), във Върховния съд (1982- 1997)......
Покажи още
1994

Асен Манов

Председател
Роден на 2 май 1922 г. Във Видин. Завършил Юридическия факултет на Софийския университет „Свети Климент Охридски" (1944). Помощник-съдия в Софийския градски съд (1948-1950), заместник-околийски съдия в Търговище (1950-1953), юрисконсулт на Министерството на финансите (1953-1968), консултант и член-съдия на Върховния съд (1968-1990), председател на отделение във Върховния съд (1990-1991), заместник-председател на Върховния съд (1991), избран за съдия в Конституционния съд от Върховния съд (1991), председател на Конституционния съд (1991-1997)......
Покажи още

Георги Марков

Съдия
Роден на 20 марш 1950 г. в София. Завършил Юридическия факултет на Софийския университет „Свети Климент Охридски" (1977). Работил като главен юрисконсулт в Столичната голяма община, адвокат, главен секретар на списание „Държава и право" (1988-1990), бил е хоноруван асистент по административно право в Юридическия факултет на Софийския университет „Свети Климент Охридски" (1985-1990)......
Покажи още

Димитър Гочев

Съдия
Роден на 27 февруари 1936 г. в София. Завършил Юридическия факултет на Софийския университет „Свети Климент Охридски" (1959). Стажант-адвокат (1960-1961), юрисконсулт (1963-1966), арбитър в Градския държавен арбитраж и Върховния държавен арбитраж в София (1966-1990)......
Покажи още

Иван Григоров

Съдия
Роден на 6 януари 1945 г. В София. Завършил Юридическия факултет на Софийския университет „Свети Климент Охридски" (1968). Специализирал наказателно право и наказателен процес......
Покажи още

Тодор Тодоров

Съдия
Роден на 29 декември 1947 г. в София. Завършил Юридическия факултет на Софийския университет „Свети Климент Охридски" (1973). Специализирал в Люксембург, Хага, Лайден, Рим и Хамбург......
Покажи още
1992

Станислав Димитров

Съдия
Роден на 19 юни 1926 г. В София. Завършил Юридическия факултет на Софийския университет „Свети Климент Охридски" (1952). Юрисконсулт в Централно управление на Държавния застрахователен институт в София (1954-1960)......
Покажи още
1991

Александър Арабаджиев

Съдия
Роден на 18 декември 1949 г. в Благоевград. Завършил Юридическия факултет на Софийския университет „Свети Климент Охридски" (1972). Съдия в Районен съд в Благоевград (1975-1983), в Окръжен съд в Благоевград (1983-1986), във Върховния съд (1986-1991)......
Покажи още

Иван Първанов

Съдия
...
Покажи още

Любен Корнезов

Съдия
Роден на 3 януари 1947 г. в град Ямбол. Приет е за редовен студент през 1969 г. и завършва висшето си образование в Юридическия факултет на Софийския университет „Св......
Покажи още

Милена Жабинска

Съдия
Родена на 30 април 1940 г. в град София. През 1963 г. завършва висше образование. Започва работа като юрисконсулт. От 1968 г. работи  като съдия последователно в Софийски районен съд и Софийски градски съд......
Покажи още

Милчо Костов

Съдия
Роден на 21 ноември 1923 г. През 1946 г. завършва Юридическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“. От 1949 до 1956 г. е асистент в катедра по административно право при Юридическия факултет на Софийския университет......
Покажи още

Младен Данаилов

Съдия
Роден е на 10.03.1922 г. в с. Алдомировци, Софийска област. Женен през 1956 г. Има син и дъщеря. Завършил е средното си образование през 1941 г. в Пета мъжка гимназия, гр......
Покажи още

Нено Неновски

Съдия
Роден на 16 март 1934 г.  в с. Балван, област Велико Търново. Завършва  Юридическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски" през 1959 г. Асистент в ЮФ, Катедра по теория и история на държавата и правото (1962)......
Покажи още

Николай Павлов

Съдия
Роден на 29 ноември 1935 г. в София. Първоначално следвал архитектура, но се прехвърлил право в Софийски университет. Завършил с перманентна сесия през 1960 година......
Покажи още

Пенчо Пенев

Съдия
Роден е на 7 юли 1947 година в Кюстендил. През 1970 година завършва „Право“ в Софийския университет „Св. Климент Охридски“. От 1971 до 1983 година е съдия в София като от младши съдия стига до поста заместник председател на Софийския окръжен съд......
Покажи още

Теодор Чипев

Съдия
Роден на 18 март 1940 г. в София. Завършва  Юридическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски", специалност право през 1967 г. Задочна докторантура в същия факултет (1967-1971)......
Покажи още

Цанко Хаджистойчев

Съдия
Роден на 15 май 1925 г. в Габрово. Завършил Априловската гимназия в града. Следва в Юридическия факултет на Софийския университет „Свети Климент Охридски", но поради изключване по политически причини завършва през 1963 г......
Покажи още