Красен Стойчев

Съдия

Роден на 4 юли 1954 г. в София.

Завършил Юридическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски" (1978) с отличен успех.

Стажант-съдия в Софийския градски съд (1979). Избран за научен сътрудник в Института за правни науки при Българската академия на науките (1980); старши научен сътрудник по гражданско и семейно право (1990); гост-професор в Американския университет във Вашингтон (1993); доцент в Юридическия факултет на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски" (1994); доктор по право (1985) с дисертация на тема „Реалното изпълнение на договорните задължения според българското гражданско право"; доктор на юридическите науки (2006) с дисертация на тема „Преговори за сключване на договор и преддоговорна отговорност".

Специализации в Москва, Лондон, Флоренция. Автор на 5 монографии, една от които е издадена от Kluwer Law International, както и на повече от 50 студии и статии в областта на облигационното право, гражданското право, търговското право, сравнителното право и история на правото. Главен редактор на сп. Правна мисъл (1999). И.д. директор на Института за правни науки при Българската академия на науките (2006). Член на Управителния съвет на Българската академия на науките (1996-2006). Секретар на Научната комисия по правни науки към Висшата атестационна комисия (2004-2006). Юридически експерт в конституционната комисия на Великото на-родно събрание (1991), член на Съвета по законодателството към XXXVII Народно събрание, XXXIX Народно събрание и XL Народно събрание. Избран за съдия в Конституционния съд от XL Народно събрание (2006).