Станислав Димитров

Съдия

Роден на 19 юни 1926 г. В София.

Завършил Юридическия факултет на Софийския университет „Свети Климент Охридски" (1952).

Юрисконсулт в Централно управление на Държавния застрахователен институт в София (1954-1960). Адвокат в София (1960-1991).

Министър на земеделието в първото демократично правителство (1991-1992).

Избран за съдия в Конституционния съд от Народното събрание (1992).