Станислав Димитров

Съдия

Роден на 19 юни 1926 г. в София. Завършил Юридическия факултет на Софийския университет „Свети Климент Охридски" (1952). Юрисконсулт в Централно управление на Държавния застрахователен институт в София (1954-1960). Адвокат в София (1960-1991). Министър на земеделието в първото демократично правителство (1991-1992). Избран за съдия в Конституционния съд от Народното събрание (1992).

Починал на 17 април 2022 г