Гроздан Илиев

Гроздан Илиев

Съдия

Роден на 1 септември 1948 г. в Елин Пелин, Софийска област. Завършил Юридическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски” (1972). Районен прокурор в районна прокуратура гр. Елин Пелин (от м. февруари 1974 г. до м. май 1979 г.). Окръжен прокурор в Софийска окръжна прокуратура (от м. юни 1979 г. до м. май 1983 г.). Съдия в Софийски военен съд (от м. май 1983 г. до м. май 1989 г.). Съдия във Военната колегия на Върховния съд (от м. май 1989 г. до м. януари 1997 г.). Съдия във Върховния касационен съд от м. януари 1997 г. до м. април 2009 г. и от 29 април 2009 г. до 28 февруари 2013 г. Зам. на председателя на Върховния касационен съд (ВКС) на Република България и председател на наказателната колегия на ВКС. Има публикации по наказателно, материално и процесуално право в периодични издания.Избран за съдия в Конституционния съд от квотата на Народното събрание, с решение от 22 февруари 2013 г. на XLI Народно събрание.