Лазар Груев

Съдия

Роден на 29 март 1956 г. в гр. София. завършил юридическия факултет на софийския университет „свети Климент Охридски" (1982). специализирал като стипендиант на фондация „александър фон хумболдт" във фрайбург - германия (1996-1998). Преподавател в юридическия факултет на софийския университет „свети Климент Охридски": асистент (1983), доцент (1998), доктор по право (1992), заместник-декан на факултета (1999-2003), професор (2003), директор на института по германско и европейско право към юридическия факултет (2000), заместник-председател на правния съвет към президента на републиката (2002). има издадени монографии, студии и статии. назначен за съдия в конституционния съд от президента на републиката (2003).