Лазар Груев

Съдия

Роден на 29 март 1956 г. в гр. София. Завършил Юридическия факултет на Софийския университет „Свети Климент Охридски" (1982). Специализирал като стипендиант на фондация „Александър фон Хумболдт" във Фрайбург - Германия (1996-1998).

Преподавател в Юридическия факултет на Софийския университет „Свети Климент Охридски": асистент (1983), доцент (1998), доктор по право (1992), заместник-декан на факултета (1999-2003), професор (2003), директор на Института по германско и европейско право към Юридическия факултет (2000), заместник-председател на правния съвет към президента на Републиката (2002). Има издадени монографии, студии и статии. Назначен за съдия в Конституционния съд от президента на Републиката (2003).