Маргарита Златарева

Съдия

Родена на 4 август 1950 г. в Карлово. Завършила Юридически факултет на Софийския университет „Свети Климент Охридски" (1973) със следдипломна специализация по гражданскоправни науки (1990).

Специализирала банково право в Joint Wienna Institute, Австрия (1994); стипендиант на фондация „Конрад Аденауер" в гр. Карлсруе, Германия (1998). Работила като младши съдия (1975-1977), районен съдия (1977-1989) и член-съдия на Окръжен съд (1989-1992) в град Пловдив и съдия във Върховния касационен съд (1992-1997).

Хоноруван асистент по гражданско и облигационно право в Юридическия факултет на СУ „Свети Климент Охридски" (1992-1994) и в Нов Български университет (1994-1997).

Доктор по право с дисертационен труд „Юридически лица с нестопанска цел".

Автор на монография и десетки научни статии в областта на дружественото и нестопанското право. Назначена за съдия в Конституционния съд от президента на Републиката (1997).