Маргарита Златарева

Съдия

Родена на 4 август 1950 г. в Карлово. Завършила Юридическия факултет на Софийския университет „Свети Климент Охридски" (1973). Следдипломна специализация по гражданскоправни науки (1991). Специализирала е банково право във Виена (1994). Младши съдия и районен съдия в Пловдив, член-съдия на Окръжен съд - Пловдив, съдия във Върховния съд (1992-1997). Публикувала е статии в областта на търговското право. Назначена за съдия в Конституционния съд от президента на Републиката (1997).