Георги Ангелов

Георги Ангелов

Съдия

Роден на 18 февруари 1959 г. в гр. София.

Завършил е Юридическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски" (1982).

Стажант-съдия в Софийския градски съд (1982-1983). Младши съдия във Врачанския окръжен съд (1984) и районен съдия в Белослатинския районен съд (1985-1986).

Районен съдия (1986-1989) и председател (1989-1991) в Свогенския районен съд.

Главен експерт в Министерството на правосъдието (1991).

Съдия (1991-1995) и заместник-председател (1995-1998) в Софийския окръжен съд.

Съдия в Софийския апелативен съд ( 1998-1999).

Съдия във Върховния административен съд (1999-2012).

Хоноруван асистент по вещно право в Софийския университет (1994-1995) и в Нов български университет (2001). Лектор по граждански и административен процес и по благоустройствено право в Правна инициатива за обучение и развитие (1994-1999) и в Националния институт на правосъдието (1999-2012).

Участвал в изработването на Административнопроцесуалния кодекс. Автор на част от „Административнопроцесуален кодекс. Коментар", на статии по граждански и по административен процес.

Избран за съдия в Конституционния съд от Общото събрание на съдиите от Върховния касационен съд и Върховния административен съд (2012).