Живко Сталев

Председател

Роден на 17 май 1912 г. в Асеновград.

Завършил Юридическия факултет на Софийския университет „Свети Климент Охридски" (1934).

Доброволен асистент по граждански процес (1937), частен хоноруван доцент (1940), редовен доцент (1944), редовен професор (1947). Преподава граждански процес, трудово право и държавно право. Сътрудник в Института по правни науки към Българската академия на науките, заместник-директор (1950-1954), директор (1972-1976). Доктор на юридическите науки (1963). Арбитър и в течение на 20 години председател на Арбитражния съд към Българската търговско-промишлена палата, почетен председател на този съд. Бил е член-съдия на Софийския окръжен съд (1937-1938) и на Околийския съд в Ихтиман (1942). Член-кореспондент на Международната академия по сравнително право, почетен член на Международната асоциация по процесуално право и член на нейния Управителен съвет. Доктор хонорис кауза на Българската академия на науките (1998).

Председател на Централната избирателна комисия (1990) за избора на Великото Народно събрание, което прие действащата Конституция на Република България.

Назначен е за съдия в Конституционния съд от президента на Републиката и избран за председател на Съда (1997).