Благовест Пунев

Съдия

Роден на 23 юни 1948 г. в Пещера, Пазарджишка област.

Завършил Юридическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски" (1971).

Районен съдия при Районен съд - Кърджали (1975-1978). Районен съдия при Районен съд - Пазарджик (1979-1986). Заместник-председател на Окръжен съд - Пазарджик (1986-1990).

През 1990 г. назначен за съдия във Върховния съд. Член-съдия и председател на отделение на Гражданската колегия (1990- 1996). Заместник-председател на Върховния касационен съд (1996-2006).

Член на Висшия съдебен съвет (1998-2003). Арбитър по вътрешни и международни арбитражни дела при Арбитражния съд на Българската търговско-промишлена палата (1991-2006).

Автор на публикации по въпроси на гражданско материално и процесуално право в периодичните правни издания. Избран за съдия в Конституционния съд от Общото събрание на съдиите от Върховния касационен съд и Върховния административен съд (2006).