Людмил Нейков

Съдия

Роден на 16 юли 1933 г. в София.

Завършил Юридическия факултет на Софийския университет „Свети Климент Охридски" (1956). Адвокат в София (1959-1962).

Арбитър и заместник-главен арбитър в Градския арбитраж в София, арбитър и арбитър-инструктор във Върховния държавен арбитраж (1962-1990).

Съдия във Върховния съд, председател на отделение (1990-1996).

Заместник-председател на Върховния административен съд (1996-2000).

Избран за съдия в Конституционния съд от Общото събрание на съдиите от Върховния касационен съд и Върховния административен съд (2000).