Георги Петканов

Съдия

Роден на 1 ноември 1947 г. в Смолян.

Завършил Юридическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски" през 1971 г. Районен прокурор в гр. Девин, обл. Смолян. Асистент в Юридическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски" (1974); старши асистент (1978); главен асистент (1982); доцент (1989); професор (1996). Свободна аспирантура в Юридическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски" и кандидат на юридическите науки (1983). Специализация в Московския държавен университет и Лодзкия университет, Полша. Декан на Юридическия факултет на СУ (1991-1995). Завеждащ катедра (1993-1995; 2000-2001). Заместник-ректор на Софийския университет „Св. Климент Охридски" (1995-1997). Председател на Общото събрание на СУ (1999-2002). Председател на Съюза на юристите в България (1994-1998). Член на изпълнителното бюро на Международната асоциация на юристите демократи (1996- 2000). Народен представител в XXXIX и XL Народно събрание. Министър на вътрешните работи (2001-2005). Министър на правосъдието (2005-2007). Главен редактор на сп. Съвременно право (1999-2009). Четени курсове по финансово право и данъчно право в: Софийския университет, Великотърновския университет, Академията на МВР. Автор на книги, студии, статии. Избран за съдия в Конституционния съд от XL Народно събрание (2008).