Цанко Хаджистойчев

Съдия

Роден на 15 май 1925 г. в Габрово.

Завършил Априловската гимназия в града. Следва в Юридическия факултет на Софийския университет „Свети Климент Охридски", но поради изключване по политически причини завършва през 1963 г. Работник по строежи и главен счетоводител. Адвокат в София (1964-1991).

Назначен за съдия в Конституционния съд от президента на Републиката (1991).

Има няколко публикации.