Цанко Хаджистойчев

Член на Конституционния съд на Република България

Роден на 15 май 1925 г. в Габрово. В периода 1991-2000 е член на Конституционния съд на Република България, назначен от президента. Има няколко публикации