Неделчо Беронов

Председател

Роден на 22 юли 1928 г. в Нова Загора. Завършил Юридическия факултет на Софийския университет „Свети Климент Охридски" (1951) и Висшия икономически институт в София (1972). Арбитър и главен арбитър в Държавния арбитраж в Стара Загора, Сливен и Варна (1954-1991). Арбитър в Арбитражния съд при Българската търговско- промишлена палата (1977-1997). Хоноруван извънреден доцент по гражданско и облигационно право в Юридическия факултет на Икономическия университет и Техническия университет във Варна (1993-1997). Има публикации в юридически списания. Народен представител и член на Комисия по правни въпроси в XXXVIII Народно събрание. Избран за съдия в Конституционния съд от Народното събрание (1997).

Избран за председател на Конституционния съд (октомври 2003).