Стефанка Стоянова

Съдия

Родена на 16 ноември 1942 г. в село Градец, Бургаска област.

Завършила Юридическия факултет на Софийския университет „Свети Климент Охридски" (1965). Съдия в Районен съд - Балчик (1966-1968), в Софийски районен съд (1968-1976), в Софийски градски съд (1976-1982), във Върховния съд (1982- 1997).

Избрана за съдия в Конституционния съд от Общото събрание на съдиите от Върховния касационен съд и Върховния административен съд (1997).