Георги Марков

Съдия

Роден на 20 март 1950 г. в София. Завършил Юридическия факултет на Софийския университет "Свети Климент Охридски" (1977). Работил като главен юрисконсулт в Столичната голяма община, адвокат, главен секретар на списание "Държава и право" (1988-1990), бил е хоноруван асистент по административно право в Юридическия факултет на Софийския университет "Свети Климент Охридски" (1985-1990). Издал е една книга, има над 30 научни публикации. Народен представител и член на Законодателната комисия във Великото Народно събрание и в XXXVI Народно събрание (1990-1994). Назначен за съдия в Конституционния съд от президента на Републиката (1994).