Георги Марков

Съдия

Роден на 20 марш 1950 г. в София.

Завършил Юридическия факултет на Софийския университет „Свети Климент Охридски" (1977).

Работил като главен юрисконсулт в Столичната голяма община, адвокат, главен секретар на списание „Държава и право" (1988-1990), бил е хоноруван асистент по административно право в Юридическия факултет на Софийския университет „Свети Климент Охридски" (1985-1990). Издал е една книга, има над 30 научни публикации.

Народен представител и член на Законодателната комисия във Великото Народно събрание и в XXXVI Народно събрание (1990-1994).

Назначен за съдия в Конституционния съд от президента на Републиката.