Александър Арабаджиев

Съдия

Роден на 18 декември 1949 г. в Благоевград.

Завършил Юридическия факултет на Софийския университет „Свети Климент Охридски" (1972).

Съдия в Районен съд в Благоевград (1975-1983), в Окръжен съд в Благоевград (1983-1986), във Върховния съд (1986-1991).

Член на Европейската комисия по правата на човека в Страсбург (1997). Избран за съдия в Конституционния съд от Върховния съд (1991).