Кети Маркова

Кети Маркова

Съдия

Родена на 21 септември 1963 г. в гр. Монтана. Завършила е Юридическия факултет на Софийския университет “Свети Климент Охридски” (1986). Стажант-съдия в Софийски градски съд (1986-1987). Младши съдия в Софийски градски съд (1987-1989). Районен съдия, заместник-председател и председател на Втори районен съд – София (1989-1993). Съдия в Софийски градски съд (1993-1998). Съдия в Софийски апелативен съд (1998-2005). Съдия във Върховния касационен съд, наказателна колегия, трето наказателно отделение (2005-2012). Специализации в Белгия и Холандия. Преподавател по наказателно право и процес в Националния институт на правосъдието. Член на Съюза на юристите в България. Назначена за съдия в Конституционния съд от президента на Републиката (2012).