Кети Маркова

Кети Маркова

Съдия

Родена на 21 септември 1963 г. в гр. Монтана. Завършила е Юридическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски" (1986).

Стажант-съдия в Софийски градски съд (1986-1987). Младши съдия в Софийски градски съд (1987-1989). Районен съдия, заместник-председател и председател на Втори районен съд - София (1989-1993). Съдия в Софийски градски съд (1993-1998). Съдия в Софийски апелативен съд (1998-2005). Съдия във Върховния касационен съд, наказателна колегия, трето наказателно отделение (2005-2012).

Специализации в Белгия и Холандия.

Преподавател по наказателно право и процес в Националния институт на правосъдието.

Член на Съюза на юристите в България.

Назначена за съдия в Конституционния съд от президента на Републиката (2012).