Теодор Чипев

Съдия

Роден на 18 март 1940 г. в София. Завършва  Юридическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски", специалност право през 1967 г. Задочна докторантура в същия факултет (1967-1971). Научен сътрудник II ст. в Института по науките за държавата и правото при БАН през 1973 г. Научен сътрудник I ст. (1977). Доктор по право (1977). Доцент по граждански процес в ЮФ (1988). Преподавател в ЮФ на ПУ „Паисий Хилендарски" (2000-2006). Специализации - Институт по чуждестранно гражданско право и международно частно право „Макс Планк", Хамбург, Германия (1980, 1991).

Арбитър в Арбитражния съд към Българската търговско-промишлена палата (1988-2007).

Член на Конституционния съд (1991-1994).