Иван Григоров

Съдия

Роден на 6 януари 1945 г. В София.

Завършил Юридическия факултет на Софийския университет „Свети Климент Охридски" (1968). Специализирал наказателно право и наказателен процес.

Стажант-съдия в Софийския градски съд (1970), адвокат в София (1971-1991), председател на Върховния съд (1992-1994). Член на Висшия съдебен съвет (1991-1994).

Избран за съдия в Конституционния съд от Върховния съд (1994).