Христо Данов

Председател

Роден на 19 януари 1922 г. в София. Завършил Юридическия факултет на Софийския университет "Свети Климент Охридски" (1946). Отбил е военна служба в артилерийски полк, като офицер е взел участие във войната и е награден с орден за храброст (1941- 1944). Адвокат в София (1947-1985). Завеждал службата по правна квалификация на адвокатите, организирал е курсове за квалификация и издателска дейност при Централния съвет на адвокатурата (1985-1990). Министър на вътрешните работи (1990- 1991). Адвокат в София предимно по гражданскоправни дела (1992-2000). Публикувал е монографии и много статии. Съставител е на "Англо-български юридически речник" (1999). Назначен за съдия в Конституционния съд от президента на Републиката, избран за председател на Конституционния съд (2000).