Димитър Токушев

Съдия

Роден на 9 декември 1946 г. в Силистра. Завършил Юридическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски" (1970). Районен прокурор в Пирдоп, Софийска област (1972-1976). Асистент (1976), доцент (1990) и професор (2004) по история на българската държава и право в Юридическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски". Защитил докторска дисертация (1982). Лектор в: Юридическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски", Историко-правния факултет на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий" (от 1992), Академията на Министерството на вътрешните работи (от 1996), Бургаския свободен университет (1991-2000), Юридическия факултет на Техническия университет „Ангел Кънчев" - Русе (1992-1996) и Нов български университет - София (1995-2002). Автор на монографии, учебници, учебни помагала, студии и статии в областта на историята на българското право. Заместник- декан (1991-1993, 1999-2003) и декан на Юридическия факултет (2003-2006) на Софийския университет „Св. Климент Охридски". Член на Комисията по предоставяне на убежище при администрацията на президента на републиката (2003) и член на Висшия съдебен съвет, където е председател на комисия „Правна политика" (2003). Назначен за съдия в Конституционния съд от президента на републиката (2006).

Починал на 29 май 2022 г.