Снежана Начева

Съдия

Родена на 24 април 1942 в гр. София. Завършва СУ, Юридическия факултет, право (1966). Редовна аспирантура в същия факултет (1968). Старши асистент в ЮФ (1975). Главен асистент (1977). Доцент (1985). Професор по конституционно право в Катедрата по конституционноправни науки (2004). Доктор по право (1975). Специализации - университетите в Лодз, Краков и Варшава, Полша (1980); МГУ „М. В. Ломоносов", Москва, Русия (1988); университетите в Париж-Х-Нантер и Монпелие, Франция (1995). Зам.-декан на ЮФ (1985-1987).

Експерт на Комисията за подготовка на проекта на Конституция на VII ВНС (1990-1991). Член на Консултативния съвет по законодателство към XXXIX и XL НС (2001-2008).

Председател на Централната избирателна комисия за избор на президент и вицепрезидент на Република България (2006).

Член на Съюза на юристите в България (1966), негов председател (1990- 1995) и член на Централния съвет (1998-2011). Вицепрезидент на Международната асоциация на юристите-демократи (МАЮД) с регистрация в Брюксел Белгия (1990-1994). Член на Бюрото на европейската асоциация на юристите за демокрация и защита на правата на човека в Дюселдорф (1993-1996). Член на Научната комисия по правни науки при Висшата атестационна комисия (2001-2008).

Член на Конституционния съд (2008-2009).