Живан Белчев

Съдия

Роден на 19 септември 1939 г. в Бургас. Завършил Юридическия факултет на Софийския университет „Свети Климент Охридски" (1965). Стажант адвокат в София (1965-1966). Юрисконсулт (1966-1967).

Младши съдия в Окръжния съд в Перник (1967- 1968).

Съдия в Районния съд в Перник (1968-1972), в Районния съд в София (1973-1980), в Софийския градски съд (1981-1986), във Върховния съд (1986- 2000).

Назначен за съдия в Конституционния съд от президента на Републиката (2000).