Живан Белчев

Съдия

Роден на 19 септември 1939 г. в Бургас. Завършил Юридическия факултет на Университет "Свети Климент Охридски" (1965). Стажант адвокат в София (1965-1966). Юрисконсулт (1966-1967). Младши съдия в Окръжния съд в Перник (1967- 1968) Съдия в Районния съд в Перник (1968-1972), в Районния съд в София (1973-1980) в Софийския градски съд (1981-1986), във Върховния съд (1986-2000). Назначен за съдия в Конституционния съд от президента на Републиката (2000).