Стефка Стоева

Стефка Стоева

Съдия

Родена на 14 февруари 1953 г. в В. Търново. Завършила Юридическия факултет на Софийския университет “Свети Климент Охридски” (1975). Следдипломна специализация по Граждански процес (1984-1987). Стажант адвокат (1976-1977). Младши съдия в Софийския градски съд (1978-1980). Районен съдия и председател на Районния съд гр. Костинброд (1981-1986). Съдия в Софийския окръжен съд (1986-1993). Съдия във Върховния съд (1993-1996). Съдия във Върховния административен съд (1996-1998). Председател на четвърто отделение на Върховния административен съд (1998-2004). Заместник-председател на Върховния административен съд (2004-2009). Член на Съвета по законодателство към 40-то Народно събрание (2008-2009). Избрана за съдия в Конституционния съд от Общото събрание на съдиите от Върховния касационен съд и Върховния административен съд (2009).