Стефка Стоева

Стефка Стоева

Съдия

Родена на 14 февруари 1953 г. във Велико Търново.

Завършила Юридическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски" (1975). Следдипломна специализация по граждански процес (1984-1987). Стажант-адвокат (1976- 1977). Младши съдия в Софийския градски съд (1978-1980). Районен съдия и председател на Районния съд в гр. Костинброд (1981-1986).

Съдия в Софийския окръжен съд (1986-1993). Съдия във Върховния съд (1993-1996). Съдия във Върховния административен съд (1996-1998). Председател на Четвърто отделение на Върховния административен съд (1998-2004). Заместник-председател на Върховния административен съд (2004-2009). Член на Съвета по законодателството към XL Народно събрание (2008-2009). Избрана за съдия в Конституциониия съд от Общото събрание на съдиите от Върховния касационен съд и Върховния административен съд (2009).