Евгени Танчев

Председател

Роден на 21 август 1952 г. в София.

Завършил Юридическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски" с отличен успех (1975).

Стажант в Софийския градски съд (1976-1977), преподавател в Софийския университет: асистент (1977-1985), доцент (1985- 1990), а от 1990 г. - професор по конституционно и сравнително право и ръководител на катедра (от 2000). Декан на Юридическия факултет (1988-1991). Гост-професор в Университета на Вирджиния и в Католическия университет на Америка във Вашингтон (1991-1993). „Жан Моне" професор в Магистърския факултет на Нов български университет (2001-2004). Защитил докторска дисертация на тема „Президентската власт в САЩ" (1979). Има над 130 публикации в българския, европейския и американския научен печат, от които 8 книги. Специализирал в САЩ, Италия, Белгия, Англия, Швейцария и Франция. Член на научни асоциации у нас и в чужбина, на Международната комисия на юристите, на редколегиите на редица списания, включително European Public Law. Член на Венецианската комисия на Съвета на Европа от 2007 г.

Правен експерт към Националната кръгла маса (1990), към Конституционната комисия на Великото народно събрание (1991), на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа, Международната фондация за електорални системи, Американската асоциация на юристите/Правна инициатива за Централна Европа и Евразия. Консултирал създателите на конституциите в Таджикистан, Киргизстан, Латвия, Албания и други страни (1990-2009). Бил е член на Съвета по законодателството към XXXVII Народно събрание. Председател на Правния съвет на президента на републиката (2001-2003).

Назначен за съдия в Конституционния съд от президента на републиката (2003).

Избран за председател на Конституционния съд (2009).