Милчо Костов

Съдия

Роден на 21 ноември 1923 г. През 1946 г. завършва Юридическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“. От 1949 до 1956 г. е асистент в катедра по административно право при Юридическия факултет на Софийския университет. В периода 1956 г. - 1970 г. е старши научен сътрудник на БАН. От 1970 г. е професор по финансово право. Има отпечатани 8 книги, 35 студии и 40 статии в научни издания. Публикувани статии и студии в Полша, Франция, СССР, ФР Германия, Унгария. От 1990 г. е юридически съветник на Президента на републиката.