Нено Неновски

Съдия

Роден на 16 март 1934 г.  в с. Балван, област Велико Търново. Завършва  Юридическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски" през 1959 г. Асистент в ЮФ, Катедра по теория и история на държавата и правото (1962). Старши асистент (1965). Главен асистент (1970). Старши научен сътрудник в Института по науките за държавата и правото при БАН (1975). Професор в Института за държавата и правото при БАН (1990). Редовна докторантура в ЮФ на Московския държавен университет „М. В. Ломоносов" (1966-1970). Доктор по право на същия университет (1970). Член-кореспондент на БАН (1995). Специализации - Европейски университетски център, Нанси, Франция (1965-1966); Международен факултет по сравнително право, Страсбург, Франция (1969). Зам.-директор на Института за правни науки (1989-1991). Ръководител на секция в Института за правни науки (1989-1991, 1995-2004). Зам.-председател на Комисията по правни науки (1990-1991) и член на Президиума на ВАК (1995-1997).

Прокурор в Горна Оряховица и Велико Търново (1959-1962).

Член на Конституционния съд (1991-1994).