Румен Янков

Съдия

Роден на 29 юни 1942 г. в Пловдив. Завършил Юридическия факултет на Софийския университет „Свети Климент Охридски" (1967). Разпределен като районен прокурор в Пещера (1968- 1969).

Съдия в Районния съд в София (1971-1980), в Градския съд в София (1980-1991), председател на отделение във Върховния съд (1991-1992). Заместник-председател на Върховния съд (1992- 1993), председател (1994-2000).

Избран за съдия в Конституционния съд от Общото събрание на съдиите от Върховния касационен съд и Върховния административен съд (2000). Избран за председател на Конституционния съд (2003).