Ванюшка Ангушева

Съдия

Родена на 20 ноември 1939 г. в Харманли.

Завършила Юридическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски" (1963). Стажант-съдия в Софийския градски съд (1964). Юрисконсулт (1965-1970). Участва като арбитър към арбитража на Министерството на леката промишленост. Аспирант в Юридическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски" (1970). От 1972 г. - асистент в същия факултет. Защитава докторска дисертация (1980), доцент по трудово и осигурително право (1990). Специализации: Франция - Париж (1974-1975), Полша - Краков, Ягелонски университет (1978-1980), Белгия - Брюксел, Свободен университет (1980), и др. Стипендиант по програмата на НАТО „Демократични институции" (1992). Председател на комисията за трудови спорове в СУ „Св. Климент Охридски" (1986 до закриването й). Декан на новосъздадения Юридически факултет на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий" (1991). Член на Съюза на юристите в България, на Българската асоциация на жените от юридическата кариера и неин заместник-председател (1986-1989), на бюрото на Международната федерация на жените от юридическата кариера (1987-1990). Арбитър към Националния институт за помирение и арбитраж. Научен секретар на Специализирания научен съвет по правни науки към ВАК (1987-1990 и от 1998). Дългогодишен преподавател по трудово и осигурително право в Юридическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски", ВТУ „Св. св. Кирил и Методий", Нов български университет. Назначена за съдия в Конституционния съд от президента на републиката (2009).