Васил Гоцев

Съдия

Роден на 21 юли 1929 г. в София.

Завършил Юридическия факултет на Софийския университет „Свети Климент Охридски" (1951).

Адвокат в Перник (1953-1961) и в София (1961).

Доцент по гражданско право в Юридическия факултет (1986).

Съветник по гражданско законодателство в Съвета по законодателството (1987-1989).

Народен представител от Съюза на демократичните сили в XXXVI, XXXVII и XXXVIII Народно събрание. Заместник-председател на Интерпарламентарния съюз и ръководител на българската интерпарламентарна делегация (1992-1994).

Член на българската делегация в Парламентарната асамблея в Съвета на Европа и заместник-председател на фракцията на Европейската народна партия към Съвета на Европа (1992-1997).

Министър на правосъдието и правната евроинтеграция (1997-1999).

Заместник-председател на Съвета по европейски въпроси към Народното събрание (2000).

Арбитър в Арбитражния съд при Българската търговско-промишлена палата

Автор на монографии и публикации в периодичния печат по гражданското материално и процесуално право. Избран за съдия в Конституционния съд от Народното събрание (2000).