Васил Гоцев

Съдия

Роден на 21 юли 1929 г. в София. Завършил Юридическия факултет на Софийския университет "Свети Климент Охридски" (1951). Адвокат в Перник (1953-1961) и в София (1961). Доцент по гражданско право в Юридическия факултет (1986). Съветник по гражданско законодателство в Съвета по законодателството (1987-1989). Народен представител от Съюза на демократичните сили в XXXVI, XXXVII и XXXVIII Народно събрание. Заместник-председател на Интерпарламентарния съюз и ръководител на българската интерпарламентарна делегация (1992- 1994). Член на българската делегация в Парламентарната асамблея в Съвета на Европа и заместник-председател на фракцията на Европейската народна партия към Съвета на Европа (1992-1997). Министър на правосъдието и правната евроинтеграция (1997-1999). Заместник- председател на Съвета по европейски въпроси към Народното събрание (2000). Арбитър в Арбитражния съд при Българската търговско-промишлена палата. Автор на монографии и публикации в периодичния печат по гражданското материално и процесуално право. Избран за съдия в Конституционния съд от Народното събрание (2000). Владее френски език, ползва немски и италиански език.

Починал на 20 ноември 2018г.