Анастас Анастасов

Анастас Анастасов

Съдия

Роден на 10 октомври 1965 г. в гр. Ямбол. Завършил ВИ на МВР (1990). Младши прокурор и прокурор в Районна прокуратура – Ямбол (1991 – 1996), съдия в Районен съд – Ямбол (1996-2009). Председател на Районен съд – Ямбол (2000-2009). Народен представител в XLI Народно събрание, председател на Постоянната комисия по вътрешна сигурност и обществен ред (2009-2012), Заместник-председател на XLI Народно събрание (2010-2012). Курсове по европейско право, наказателно право и права на човека. Избран за съдия в Конституционния съд от XLI Народно събрание (2012).