Анастас Анастасов

Анастас Анастасов

Съдия

Роден на 10 октомври 1965 г. в гр. Ямбол.

Завършил ВИ на МВР (1990). Младши прокурор и прокурор в Районна прокуратура - Ямбол (1991-1996), съдия в Районен съд -Ямбол (1996-2009).

Председател на Районен съд - Ямбол (2000-2009).

Народен представител в XLI Народно събрание, председател на Постоянната комисия по вътрешна сигурност и обществен ред (2009-2012), Заместник-председател на XLI Народно събрание (2010-2012).

Курсове по европейско право, наказателно право и права на човека.

Избран за съдия в Конституционния съд от XLI Народно събрание (2012).