Милена Жабинска

Съдия

Родена на 30 април 1940 г. в град София. През 1963 г. завършва висше образование. Започва работа като юрисконсулт. От 1968 г. работи  като съдия последователно в Софийски районен съд и Софийски градски съд. От 1976 г. работи във Върховния съд, първоначално като консултант, а от 1981 г. като съдия.