Борис Велчев

Борис Велчев

Съдия

Роден на 26 април 1962 г. в гр. София. Завършил Юридическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски” с отличен успех.
От 1988 г. е хоноруван, а от 1990 г. – редовен асистент по наказателно право в Софийския университет. Преминал през всички етапи на академичното развитие, от 2002 г. е доцент, а от 2012 г. – професор по наказателно право. Доктор по право от 1997 г. От 2015 г. е доктор на юридическите науки.
Преподава наказателно право и международно наказателно право в СУ „Св. Климент Охридски” и във ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий”, където до 2012 г. е и ръководител на катедрата по наказателноправни науки.
Има множество публикации по проблеми на наказателното и международното наказателно право.
Бил е член на Съвета по законодателството при НС, член и председател на Правния съвет на президента на Република България.
През 2006 г. е избран за главен прокурор на Република България. Бил е член на Висшия съдебен съвет и на УС на Националния институт за правосъдие.
Назначен за съдия в Конституционния съд от президента на Републиката (2012).