Тодор Тодоров

Съдия

Роден на 29 декември 1947 г. в София. Завършил Юридическия факултет на Софийския университет "Свети Климент Охридски" (1973). Специализирал в Люксембург Хага Лайден, Рим и Хамбург. Преподавател в Юридическия факултет на Софийския университет "Свети Климент Охридски": асистент (1975), доцент (1990), професор (1996), ръководител на Катедра  по международно право и международни отношения (1992-1994). Адвокат (1973-1975), заместник-председател на Арбитражния съд при Българската търговско-промишлена палата (1993-1994). Има издадени монографии и статии. Избран за съдия в Конституционния съд от Народното събрание (1994).