Младен Данаилов

Съдия

Роден е на 10.03.1922 г. в с. Алдомировци, Софийска област.

Женен през 1956 г. Има син и дъщеря.

Завършил е средното си образование през 1941 г. в Пета мъжка гимназия, гр. София, а висшето си образование завършва през 1948 г. в Софийски университет “Климент Охридски“, Юридически факултет.

В съдебната система е работил като допълнителен член съдия в Плевенски окръжен съд и Софийски окръжен /градски съд/ от 1950 г. до 1952 г., а от 1952 до 1958 г. е съдия в Ломски районен съд.

От 1958 г. до 1963  г. е съдия в Софийски районен съд, а от 1963 до 1976 г. е съдия в Софийски градски съд. През 1976 г. е избран за член-съдия при Върховен съд на Република България. 

На 15.11.1990 г. от ВНС е избран зам.-председател на Върховния съд на Република България и председател на Наказателната колегия.

На 17.09.1991 г. Пленумът на Върховния съд на РБ го избира за член на Конституционния съд, на която длъжност встъпва на 03.10.1991 г. От края на август 1991 г. до избирането му за съдия в КС е бил председател на ЦИК.

Въз основа на жребия за обновяване на състава през първия мандат на Конституционния съд, на 3.10.1997 г. е прекратен мандатът му като съдия от първия мандат на Конституционния съд.