Пенка Томчева

Съдия

Родена на 15 декември 1939 г. в София. Завършила Юридическия факултет на Софийския университет „Свети Климент Охридски“ (1965). Младши съдия в Софийския окръжен съд  (1966). Съдия в Районния съд гр. Сливница  (1967-1979), в Софийския районен съд (1971-1976), в Софийския градски съд (1976-1979). Старши съдебен инспектор, ръководите на направление „Наказателно правораздаване“ и командирована за участие в съдебни заседания на Върховния съд (1979-1992). Член съдия във Върховния касационен съд (1992-2000). Избрана за съдия в Конституционния съд от Общото събрание на съдиите от Върховния касационен съд и Върховния административен съд (2000).