Пламен Киров

Съдия

Роден на 5 декември 1960 г. в Плевен.

Завършил Юридическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски" (1985).

Стажант-съдия в Софийския градски съд (1985-1986).

Преподавател в Софийския университет: асистент (1986- 2004); доцент по конституционно право на Република България (2004); доцент по конституционно право на Република България във Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий" и Академията на МВР. Секретар по юридическите въпроси на президента на републиката (2002-2006). Председател на Правния съвет на президента на републиката (2006).

Член на централните избирателни комисии за избиране на народни представители, президент и органи на местно самоуправление (1995-2006). Защитил докторска дисертация на тема „Избирателна система и политическо представителство". Има над 40 публикации в българския и европейския научен печат, като една от тях е монографията „Президентът в българския конституционен модел".

Назначен за съдия в Конституционния съд от президента на републиката (2006).