Димитър Гочев

Съдия

Роден на 27 февруари 1936 г. в София. Завършил Юридическия факултет на Софийския университет "Свети Климент Охридски" (1959). Стажант-адвокат (1960-1961), юрисконсулт (1963-1966), арбитър в Градския държавен арбитраж и Върховния държавен арбитраж в София (1966-1990), съдия, председател на отделение и заместник- председател на Върховния съд (1990-1994). Съдия в Европейския съд за правата на човека в Страсбург (1992-1998). Избран за съдия в Конституционния съд от Народното събрание (1994).