Бюджети и финанси 2023

Плащания в СЕБРА за 2023

Месечни отчети за 2023

Декларации за имущество и интереси по чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ за 2023

Бюджет за 2023

Бюджети и финанси 2022

Плащания в СЕБРА за 2022

Месечни отчети за 2022

Декларации за имущество и интереси по чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ за 2022

Бюджет за 2022

Одитно становище на Сметна палата за 2022

Бюджети и финанси 2021

Месечни отчети за 2021

Плащания в СЕБРА за 2021

Бюджет за 2021

Одитно становище на Сметна палата за 2021

Годишeн финансов отчет за 2021

Декларации за имущество и интереси по чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ за 2021

Бюджети и финанси 2020

Месечни отчети за 2020

Плащания в СЕБРА за 2020

Бюджет за 2020

Одитно становище на Сметна палата за 2020

Декларации за имущество и интереси по чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ за 2020

Бюджети и финанси 2013

Плащания в СЕБРА за 2013

Годишeн финансов отчет за 2013

Одитно становище на Сметна палата за 2013

Бюджет за 2013

Бюджети и финанси 2012

Плащания в СЕБРА за 2012

Годишeн финансов отчет за 2012

Одитно становище на Сметна палата за 2012

Бюджети и финанси 2011

Одитно становище на Сметна палата за 2011

Годишeн финансов отчет за 2011

Бюджети и финанси 2010

Одитно становище на Сметна палата за 2010

Годишeн финансов отчет за 2010