Цанка Цанкова

Цанка Цанкова

Съдия

Родена на 18 ноември 1940 г. в София. Завършила Юридическия факултет на Софийския университет „Св. Кл. Охридски”, специалност „Държавни и правни науки” (1963). Практикуващ юрист - съдия и юрисконсулт до 1975 г. Редовен асистент по гражданскоправни науки в Юридическия факултет на СУ (1975); главен асистент (1978); доцент по гражданско и семейно право (1987); професор (1995). Доктор по право (1975); доктор на юридическите науки (2001). Преподавателска дейност по всички цивилистични дисциплини. Професор в Софийския университет, в Пловдивския университет „Паисий Хилендарски” и в Нов български университет. Специализации в университетите във Варшава, Петербург и Нанси. Автор на над 130 научни публикации. Ръководител на международната програма „Студенти на стаж в парламента” през мандата на 38-то и 39-то Народното събрание (2000-2004). Член на Общото събрание (1985-2007) и член на Контролния съвет на Софийския университет (1999-2005). Член на Факултетния съвет на ЮФ (1987-2007). Заместник-декан на Юридическия факултет на Софийския университет два мантата (1987-1992). Ръководител на катедрата по гражданскоправни науки в ЮФ на Пловдивския университет (1991-1995). Член на Управителния съвет и замаместник-председател на Националния фонд /Съвет/ за научни изследвания (1992-2004). Член на специализирания съвет по правни науки при ВАК (от 1991), негов председател (1998-2003). Два мандата научен секретар на Висшата атестационна комисия при Министерския съвет (2003-2009). Арбитър в Арбитражния съд при Българската търговско-промишлена палата. Ръководител на направление „Гражданскоправни отрасли” на Консултативния съвет по законодателството на 39-то и 40-то Народно събрание. Член-кореспондент на Българската академия на науките ( 2008). Избрана за съдия в Конституционния съд от 41-то Народно събрание (2009).