Цанка Цанкова

Цанка Цанкова

Съдия

Родена на 18 ноември 1940 г. в София.

Завършила Юридическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски", специалност „Държавни и правни науки" (1963). Практикуващ юрист - съдия и юрисконсулт до 1975 г. Редовен асистент по гражданскоправни науки в Юридическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски" (1975); главен асистент (1978); доцент по гражданско и семейно право (1987); професор (1995). Доктор по право (1975); доктор на юридическите науки (2001). Член-кореспондент на Българската академия на науките (2008). Преподавателска дейност по всички цивилистични дисциплини. Професор в Софийския университет „Св. Климент Охридски", Пловдивския университет „Паисий Хилендарски", УНСС и в Нов български университет. Специализации в университетите във Варшава, Санкт Петербург и Нанси. Автор на над 130 научни публикации. Ръководител на международната про-грама „Студенти на стаж в парламента" през мандата на XXXVIII и XXXIX Народно събрание (2000-2004). Член на Общото събрание (1985-2007) и на Контролния съвет на Софийския университет „Св. Климент Охридски" (1999-2005). Член на Факултетния съвет на Юридическия факултет (1987-2007). Заместник-декан на Юридическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски" два мандата (1987-1992). Ръководител на катедрата по гражданскоправни науки в Юридическия факултет на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски" (1991-1995). Член на Управителния съвет и заместник-председател на Националния фонд (съвет) за научни изследвания (1992-2004). Член на Специализирания съвет по правни науки при ВАК (от 1991), негов председател (1998- 2003). Два мандата главен научен секретар на Висшата атестационна комисия при Министерския съвет (2003-2009). Арбитър в Арбитражния съд при Българската търговско-промишлена палата. Ръководител на направление „Гражданскоправни отрасли" на Консултативния съвет по законодателството на XXXIX и XL Народно събрание. Избрана за съдия в Конституционния съд от XLI Народно събрание (2009).