Николай Павлов

Съдия

Роден на 29 ноември 1935 г. в София. Първоначално следвал архитектура, но се прехвърлил право в Софийски университет. Завършил с перманентна сесия през 1960 година. Бил е съдия в Софийския градски съд, и в Пазарджик. Редактор в БНР, юрист на Външнотърговската банка, инспектор в Министерството на правосъдието, адвокат. Съдия в Конституционния съд от 1991 до 1996 година, и е един от авторите на действащата конституция.