Пенчо Пенев

Съдия

Роден е на 7 юли 1947 година в Кюстендил. През 1970 година завършва „Право“ в Софийския университет „Св. Климент Охридски“. От 1971 до 1983 година е съдия в София като от младши съдия стига до поста заместник председател на Софийския окръжен съд. От 1978 до 1988 година е хоноруван преподавател по гражданско право в Софийския университет, а през 1983 година защитава кандидатска дисертация (сега докторат) по гражданско право. От 1991 година, след като прекратява членството си в БСП, до 1997 година Пенчо Пенев е конституционен съдия.