Румен Ненков

Румен Ненков

Съдия

Роден на 5 август 1953 г. в София.

Завършил Юридическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски" (1978). Младши съдия в Софийския районен съд (1980-1983), съдия-изпълнител към Софийския районен съд (1983-1984), съдия в Софийския районен съд (1984- 1990), главен секретар на Министерството на правосъдието (1990-1991), съдия в Софийския градски съд (1991-1992), съдия във Върховния съд (1992-1996), съдия във Върховния касационен съд (1996-2009).

Председател на районен съд (1988-1990), заместник-председател на Софийския градски съд (1991-1992), председател на наказателно отделение на Върховния касационен съд (1997-2002) и заместник-председател на Върховния касационен съд (2002- 2009).

Специализации и курсове по наказателно право, права на човека и устройство на съдебната власт във Великобритания, Австрия, САЩ, Германия и др.

Член на Висшия съдебен съвет (1997-1998; 2003-2007). Член на Съюза на българските учени, публикации в областта на наказателното право и правата на човека. Член на Централната избирателна комисия - заместник-председател (1997), председател (2001). Избран за съдия в Конституционния съд от Общото събрание на съдиите от Върховния касационен съд и Върховния административен съд (2009).