Асен Манов

Председател

18 октомври 1994 – 14 октомври 1997 – председател втори мандат

Роден на 2 май 1922 г. във Видин. Завършил Юридическия факултет на Софийския университет „Свети Климент Охридски" (1944). Помощник-съдия в Софийския градски съд (1948-1950), заместник-околийски съдия в Търговище (1950-1953), юрисконсулт на Министерството на финансите (1953-1968), консултант и член-съдия на Върховния съд (1968-1990), председател на отделение във Върховния съд (1990-1991), заместник-председател на Върховния съд (1991), избран за съдия в Конституционния съд от Върховния съд (1991), председател на Конституционния съд (1991-1997).

Починал на 7 декември 2007 г.