Нормативна рамка

Конституция на Република България

научи повече

Конституция на Българското Княжество 1879

научи повече

Конституция на Народната република България 1947-1971г.

научи повече

Конституция на Народна република България 1971-1991г.

научи повече

Закон за Конституционен съд

научи повече

Правилник за организацията на дейността на Конституционния съд

научи повече

ФОТОТИПИ

Фототип на Конституция на Княжество България (Търновска конституция)

Велико Търново, 1879 г. (искови данни: ЦДА, ф. 173К, оп.6, а.е. 3116)

научи повече

Фототип на Органически устав на Източна Румелия

Пловдив, 1879 г. (искови данни: ЦДА, ф. 121К, оп. 1, а.е. 397)

научи повече

Фототип на Конституция на Царство България (Сребърна конституция)

София, 1911 г. (искови данни: ЦДА, ф. 173К, оп. 6, а.е. 3118)

научи повече

Фототип на Конституция на Република България

София, 1991 г. (искови данни: ЦДА, ф. 117, оп. 46, а.е. 1084)

научи повече

За използването на дигиталното копие под каквато и форма и за каквото и да е цел се изисква разрешение на директора на държавния архив, в който се съхранява документът.