Show the results

Help
Help
Help
Help

Case 16 / 2024

Status:
Reporter Атанас Семов

Case 15 / 2024

Status:
Reporter Атанас Семов

Case 14 / 2024

Status:
Reporter Десислава Атанасова

Case 13 / 2024

Status:
Reporter Борислав Белазелков

Case 12 / 2024

Status:
Reporter Янаки Стоилов

Case 11 / 2024

Status: Аdmitted
Reporter Красимир Влахов

Case 10 / 2024

Status: Procedure is concluded
Reporter Атанас Семов

Case 9 / 2024

Status: Аdmitted
Reporter Надежда Джелепова

Case 8 / 2024

Status: Dismissed
Reporter Десислава Атанасова

Case 7 / 2024

Status: Аdmitted
Reporter Борислав Белазелков

Case 6 / 2024

Status: Dismissed
Reporter Таня Райковска

Case 5 / 2024

Status: Аdmitted
Reporter Филип Димитров

Case 4 / 2024

Status: Joined
Reporter Константин Пенчев

Case 3 / 2024

Status: Аdmitted
Reporter Константин Пенчев

Case 2 / 2024

Status: Joined
Reporter Мариана Карагьозова-Финкова,Павлина Панова,Соня Янкуловa

Case 1 / 2024

Status: Аdmitted
Reporter Мариана Карагьозова-Финкова,Павлина Панова,Соня Янкуловa

Case 21 / 2023

Status: Аdmitted
Reporter Янаки Стоилов

Case 20 / 2023

Status: Dismissed
Reporter Красимир Влахов

Case 19 / 2023

Status: Procedure is concluded
Reporter Атанас Семов

Case 18 / 2023

Status: Аdmitted
Reporter Надежда Джелепова

Case 17 / 2023

Status: Resolved
Reporter Таня Райковска

Case 16 / 2023

Status: Resolved
Reporter Филип Димитров

Case 15 / 2023

Status: Resolved
Reporter Константин Пенчев

Case 14 / 2023

Status: Аdmitted
Reporter Мариана Карагьозова-Финкова

Case 13 / 2023

Status: Resolved
Reporter Соня Янкуловa

Case 12 / 2023

Status: Resolved
Reporter Янаки Стоилов

Case 11 / 2023

Status: Joined
Reporter Атанас Семов

Case 10 / 2023

Status: Аdmitted
Reporter Красимир Влахов,Павлина Панова

Case 9 / 2023

Status: Dismissed
Reporter Атанас Семов

Case 8 / 2023

Status: Resolved
Reporter Надежда Джелепова

Case 7 / 2023

Status: Resolved
Reporter Таня Райковска

Case 6 / 2023

Status: Dismissed
Reporter Филип Димитров

Case 5 / 2023

Status: Resolved
Reporter Константин Пенчев

Case 4 / 2023

Status: Resolved
Reporter Мариана Карагьозова-Финкова

Case 3 / 2023

Status: Dismissed
Reporter Павлина Панова

Case 2 / 2023

Status: Dismissed
Reporter Соня Янкуловa

Case 1 / 2023

Status: Dismissed
Reporter Янаки Стоилов

Case 21 / 2022

Status: Resolved
Reporter Красимир Влахов

Case 20 / 2022

Status: Resolved
Reporter Атанас Семов

Case 19 / 2022

Status: Dismissed
Reporter Надежда Джелепова

Case 18 / 2022

Status: Resolved
Reporter Таня Райковска

Case 17 / 2022

Status: Resolved
Reporter Филип Димитров

Case 16 / 2022

Status: Dismissed
Reporter Константин Пенчев

Case 15 / 2022

Status: Dismissed
Reporter Мариана Карагьозова-Финкова

Case 14 / 2022

Status: Resolved
Reporter Павлина Панова

Case 13 / 2022

Status: Dismissed
Reporter Соня Янкуловa

Case 12 / 2022

Status: Dismissed
Reporter Янаки Стоилов

Case 11 / 2022

Status: Dismissed
Reporter Красимир Влахов

Case 10 / 2022

Status: Resolved
Reporter Атанас Семов

Case 9 / 2022

Status: Resolved
Reporter Надежда Джелепова

Case 8 / 2022

Status: Resolved
Reporter Таня Райковска

Case 7 / 2022

Status: Resolved
Reporter Филип Димитров

Case 6 / 2022

Status: Resolved
Reporter Константин Пенчев

Case 5 / 2022

Status: Resolved
Reporter Мариана Карагьозова-Финкова

Case 4 / 2022

Status: Resolved
Reporter Павлина Панова

Case 3 / 2022

Status: Resolved
Reporter Соня Янкуловa

Case 2 / 2022

Status: Dismissed
Reporter Янаки Стоилов

Case 1 / 2022

Status: Resolved
Reporter Красимир Влахов

Case 21 / 2021

Status: Resolved
Reporter Атанас Семов

Case 20 / 2021

Status: Resolved
Reporter Павлина Панова

Case 19 / 2021

Status: Dismissed
Reporter Надежда Джелепова

Case 18 / 2021

Status: Resolved
Reporter Таня Райковска

Case 17 / 2021

Status: Resolved
Reporter Филип Димитров

Case 16 / 2021

Status: Resolved
Reporter Константин Пенчев

Case 15 / 2021

Status: Dismissed
Reporter Мариана Карагьозова-Финкова

Case 14 / 2021

Status: Resolved
Reporter Красимир Влахов

Case 13 / 2021

Status: Resolved
Reporter Атанас Семов

Case 12 / 2021

Status: Resolved
Reporter Павлина Панова

Case 11 / 2021

Status: Resolved
Reporter Надежда Джелепова

Case 10 / 2021

Status: Resolved
Reporter Таня Райковска

Case 9 / 2021

Status: Resolved
Reporter Филип Димитров

Case 8 / 2021

Status: Resolved
Reporter Константин Пенчев

Case 7 / 2021

Status: Resolved
Reporter Мариана Карагьозова-Финкова

Case 6 / 2021

Status: Resolved
Reporter Красимир Влахов

Case 5 / 2021

Status: Dismissed
Reporter Атанас Семов

Case 4 / 2021

Status: Resolved
Reporter Павлина Панова

Case 3 / 2021

Status: Resolved
Reporter Надежда Джелепова

Case 2 / 2021

Status: Dismissed
Reporter Таня Райковска

Case 1 / 2021

Status: Resolved
Reporter Филип Димитров

Case 15 / 2020

Status: Resolved
Reporter Константин Пенчев

Case 14 / 2020

Status: Resolved
Reporter Мариана Карагьозова-Финкова

Case 13 / 2020

Status: Resolved
Reporter Гроздан Илиев

Case 12 / 2020

Status: Dismissed
Reporter Анастас Анастасов

Case 11 / 2020

Status: Resolved
Reporter Георги Ангелов,Борис Велчев

Case 10 / 2020

Status: Dismissed
Reporter Борис Велчев

Case 9 / 2020

Status: Resolved
Reporter Красимир Влахов

Case 8 / 2020

Status: Dismissed
Reporter Атанас Семов

Case 7 / 2020

Status: Resolved
Reporter Павлина Панова

Case 6 / 2020

Status: Joined
Reporter Надежда Джелепова

Case 5 / 2020

Status: Resolved
Reporter Надежда Джелепова

Case 4 / 2020

Status: Resolved
Reporter Таня Райковска

Case 3 / 2020

Status: Resolved
Reporter Филип Димитров

Case 2 / 2020

Status: Resolved
Reporter Константин Пенчев

Case 1 / 2020

Status: Resolved
Reporter Мариана Карагьозова-Финкова

Case 15 / 2019

Status: Resolved
Reporter Гроздан Илиев

Case 14 / 2019

Status: Resolved
Reporter Анастас Анастасов

Case 13 / 2019

Status: Resolved
Reporter Борис Велчев,Георги Ангелов

Case 12 / 2019

Status: Joined
Reporter Борис Велчев

Case 11 / 2019

Status: Resolved
Reporter Красимир Влахов

Case 10 / 2019

Status: Resolved
Reporter Атанас Семов

Case 9 / 2019

Status: Resolved
Reporter Павлина Панова

Case 8 / 2019

Status: Resolved
Reporter Надежда Джелепова

Case 7 / 2019

Status: Resolved
Reporter Таня Райковска

Case 6 / 2019

Status: Resolved
Reporter Филип Димитров

Case 5 / 2019

Status: Resolved
Reporter Константин Пенчев

Case 4 / 2019

Status: Resolved
Reporter Мариана Карагьозова-Финкова

Case 3 / 2019

Status: Resolved
Reporter Гроздан Илиев

Case 2 / 2019

Status: Joined
Reporter Красимир Влахов

Case 1 / 2019

Status: Dismissed
Reporter Анастас Анастасов

Case 17 / 2018

Status: Resolved
Reporter Георги Ангелов

Case 16 / 2018

Status: Resolved
Reporter Красимир Влахов

Case 15 / 2018

Status: Resolved
Reporter Атанас Семов

Case 14 / 2018

Status: Joined
Reporter Стефка Стоева

Case 13 / 2018

Status: Joined
Reporter Стефка Стоева

Case 12 / 2018

Status: Resolved
Reporter Стефка Стоева,Павлина Панова

Case 11 / 2018

Status: Dismissed
Reporter Цанка Цанкова,Надежда Джелепова

Case 10 / 2018

Status: Resolved
Reporter Борис Велчев

Case 9 / 2018

Status: Resolved
Reporter Таня Райковска

Case 8 / 2018

Status: Resolved
Reporter Филип Димитров

Case 7 / 2018

Status: Dismissed
Reporter Константин Пенчев

Case 6 / 2018

Status: Joined
Reporter Мариана Карагьозова-Финкова

Case 5 / 2018

Status: Dismissed
Reporter Мариана Карагьозова-Финкова

Case 4 / 2018

Status: Resolved
Reporter Гроздан Илиев

Case 3 / 2018

Status: Resolved
Reporter Анастас Анастасов

Case 2 / 2018

Status: Resolved
Reporter Георги Ангелов

Case 1 / 2018

Status: Resolved
Reporter Кети Маркова

Case 14 / 2017

Status: Resolved
Reporter Румен Ненков

Case 13 / 2017

Status: Resolved
Reporter Стефка Стоева

Case 12 / 2017

Status: Resolved
Reporter Цанка Цанкова,Борис Велчев

Case 11 / 2017

Status: Resolved
Reporter Борис Велчев

Case 10 / 2017

Status: Resolved
Reporter Таня Райковска

Case 9 / 2017

Status: Resolved
Reporter Филип Димитров

Case 8 / 2017

Status: Resolved
Reporter Константин Пенчев

Case 7 / 2017

Status: Resolved
Reporter Мариана Карагьозова-Финкова

Case 6 / 2017

Status: Dismissed
Reporter Гроздан Илиев

Case 5 / 2017

Status: Resolved
Reporter Анастас Анастасов

Case 4 / 2017

Status: Resolved
Reporter Георги Ангелов

Case 3 / 2017

Status: Resolved
Reporter Кети Маркова

Case 2 / 2017

Status: Resolved
Reporter Румен Ненков

Case 1 / 2017

Status: Resolved
Reporter Стефка Стоева

Case 17 / 2016

Status: Dismissed
Reporter Цанка Цанкова

Case 16 / 2016

Status: Resolved
Reporter Борис Велчев

Case 15 / 2016

Status: Resolved
Reporter Таня Райковска

Case 14 / 2016

Status: Dismissed
Reporter Филип Димитров

Case 13 / 2016

Status: Resolved
Reporter Константин Пенчев

Case 12 / 2016

Status: Resolved
Reporter Мариана Карагьозова-Финкова

Case 11 / 2016

Status: Resolved
Reporter Гроздан Илиев

Case 10 / 2016

Status: Resolved
Reporter Анастас Анастасов

Case 9 / 2016

Status: Resolved
Reporter Георги Ангелов

Case 8 / 2016

Status: Resolved
Reporter Кети Маркова

Case 7 / 2016

Status: Resolved
Reporter Румен Ненков

Case 6 / 2016

Status: Resolved
Reporter Стефка Стоева

Case 5 / 2016

Status: Dismissed
Reporter Цанка Цанкова

Case 4 / 2016

Status: Dismissed
Reporter Борис Велчев

Case 3 / 2016

Status: Resolved
Reporter Таня Райковска

Case 2 / 2016

Status: Resolved
Reporter Филип Димитров

Case 1 / 2016

Status: Resolved
Reporter Константин Пенчев

Case 13 / 2015

Status: Resolved
Reporter Мариана Карагьозова-Финкова

Case 12 / 2015

Status: Dismissed
Reporter Гроздан Илиев

Case 11 / 2015

Status: Dismissed
Reporter Анастас Анастасов

Case 10 / 2015

Status: Resolved
Reporter Борис Велчев

Case 9 / 2015

Status: Resolved
Reporter Георги Ангелов

Case 8 / 2015

Status: Resolved
Reporter Кети Маркова

Case 7 / 2015

Status: Dismissed
Reporter Румен Ненков

Case 6 / 2015

Status: Resolved
Reporter Стефка Стоева

Case 5 / 2015

Status: Dismissed
Reporter Цанка Цанкова

Case 4 / 2015

Status: Resolved
Reporter Красен Стойчев

Case 3 / 2015

Status: Resolved
Reporter Пламен Киров

Case 2 / 2015

Status: Dismissed
Reporter Благовест Пунев

Case 1 / 2015

Status: Dismissed
Reporter Димитър Токушев

Case 13 / 2014

Status: Resolved
Reporter Гроздан Илиев

Case 12 / 2014

Status: Resolved
Reporter Румен Ненков

Case 11 / 2014

Status: Dismissed
Reporter Анастас Анастасов

Case 10 / 2014

Status: Resolved
Reporter Борис Велчев

Case 9 / 2014

Status: Dismissed
Reporter Георги Ангелов

Case 8 / 2014

Status: Resolved
Reporter Кети Маркова

Case 7 / 2014

Status: Resolved
Reporter Румен Ненков

Case 6 / 2014

Status: Dismissed
Reporter Стефка Стоева

Case 5 / 2014

Status: Resolved
Reporter Цанка Цанкова

Case 4 / 2014

Status: Resolved
Reporter Красен Стойчев

Case 3 / 2014

Status: Resolved
Reporter Пламен Киров

Case 2 / 2014

Status: Resolved
Reporter Благовест Пунев

Case 1 / 2014

Status: Resolved
Reporter Димитър Токушев

Case 22 / 2013

Status: Resolved
Reporter Гроздан Илиев

Case 21 / 2013

Status: Dismissed
Reporter Анастас Анастасов

Case 20 / 2013

Status: Resolved
Reporter Борис Велчев

Case 19 / 2013

Status: Resolved
Reporter Георги Ангелов

Case 18 / 2013

Status: Resolved
Reporter Кети Маркова

Case 17 / 2013

Status: Resolved
Reporter Красен Стойчев

Case 16 / 2013

Status: Resolved
Reporter Румен Ненков

Case 15 / 2013

Status: Joined
Reporter Пламен Киров

Case 14 / 2013

Status: Resolved
Reporter Благовест Пунев ,Пламен Киров

Case 13 / 2013

Status: Resolved
Reporter Димитър Токушев

Case 12 / 2013

Status: Resolved
Reporter Стефка Стоева

Case 11 / 2013

Status: Resolved
Reporter Стефка Стоева

Case 10 / 2013

Status: Resolved
Reporter Кети Маркова

Case 9 / 2013

Status: Resolved
Reporter Румен Ненков,Цанка Цанкова

Case 8 / 2013

Status: Resolved
Reporter Гроздан Илиев

Case 7 / 2013

Status: Resolved
Reporter Красен Стойчев

Case 6 / 2013

Status: Resolved
Reporter Благовест Пунев

Case 5 / 2013

Status: Resolved
Reporter Пламен Киров

Case 4 / 2013

Status: Dismissed
Reporter Цанка Цанкова

Case 3 / 2013

Status: Resolved
Reporter Анастас Анастасов

Case 2 / 2013

Status: Resolved
Reporter Георги Ангелов

Case 1 / 2013

Status: Resolved
Reporter Борис Велчев

Case 7 / 2012

Status: Dismissed
Reporter Димитър Токушев

Case 6 / 2012

Status: Resolved
Reporter Румен Ненков

Case 5 / 2012

Status: Resolved
Reporter Стефка Стоева

Case 4 / 2012

Status: Resolved
Reporter Кети Маркова

Case 3 / 2012

Status: Resolved
Reporter Красен Стойчев

Case 2 / 2012

Status: Resolved
Reporter Благовест Пунев

Case 1 / 2012

Status: Resolved
Reporter Пламен Киров

Case 16 / 2011

Status: Resolved
Reporter Георги Петканов

Case 15 / 2011

Status: Resolved
Reporter Ванюшка Ангушева,Емилия Друмева

Case 14 / 2011

Status: Resolved
Reporter Стефка Стоева

Case 13 / 2011

Status: Resolved
Reporter Владислав Славов

Case 12 / 2011

Status: Resolved
Reporter Цанка Цанкова

Case 11 / 2011

Status: Resolved
Reporter Емилия Друмева,Благовест Пунев ,Румен Ненков

Case 10 / 2011

Status: Resolved
Reporter Красен Стойчев

Case 9 / 2011

Status: Resolved
Reporter Димитър Токушев

Case 8 / 2011

Status: Resolved
Reporter Пламен Киров

Case 7 / 2011

Status: Resolved
Reporter Георги Петканов

Case 6 / 2011

Status: Resolved
Reporter Стефка Стоева

Case 5 / 2011

Status: Resolved
Reporter Владислав Славов

Case 4 / 2011

Status: Resolved
Reporter Емилия Друмева

Case 3 / 2011

Status: Resolved
Reporter Пламен Киров

Case 2 / 2011

Status: Resolved
Reporter Румен Ненков

Case 1 / 2011

Status: Resolved
Reporter Благовест Пунев

Case 22 / 2010

Status: Resolved
Reporter Красен Стойчев

Case 21 / 2010

Status: Resolved
Reporter Ванюшка Ангушева

Case 20 / 2010

Status: Dismissed
Reporter Димитър Токушев

Case 19 / 2010

Status: Resolved
Reporter Евгени Танчев

Case 18 / 2010

Status: Dismissed
Reporter Георги Петканов

Case 17 / 2010

Status: Resolved
Reporter Владислав Славов

Case 16 / 2010

Status: Joined
Reporter Ванюшка Ангушева

Case 15 / 2010

Status: Resolved
Reporter Ванюшка Ангушева

Case 14 / 2010

Status: Dismissed
Reporter Стефка Стоева

Case 13 / 2010

Status: Resolved
Reporter Красен Стойчев

Case 12 / 2010

Status: Resolved
Reporter Цанка Цанкова

Case 11 / 2010

Status: Joined
Reporter Стефка Стоева

Case 10 / 2010

Status: Resolved
Reporter Румен Ненков

Case 9 / 2010

Status: Resolved
Reporter Емилия Друмева

Case 8 / 2010

Status: Dismissed
Reporter Красен Стойчев

Case 7 / 2010

Status: Dismissed
Reporter Владислав Славов

Case 6 / 2010

Status: Dismissed
Reporter Румен Ненков

Case 5 / 2010

Status: Resolved
Reporter Георги Петканов

Case 4 / 2010

Status: Resolved
Reporter Благовест Пунев

Case 3 / 2010

Status: Dismissed
Reporter Евгени Танчев

Case 2 / 2010

Status: Resolved
Reporter Пламен Киров

Case 1 / 2010

Status: Resolved
Reporter Димитър Токушев

Case 19 / 2009

Status: Dismissed
Reporter Владислав Славов

Case 18 / 2009

Status: Resolved
Reporter Румен Ненков

Case 17 / 2009

Status: Dismissed
Reporter Цанка Цанкова

Case 16 / 2009

Status: Resolved
Reporter Ванюшка Ангушева

Case 15 / 2009

Status: Resolved
Reporter Стефка Стоева

Case 14 / 2009

Status: Resolved
Reporter Емилия Друмева

Case 13 / 2009

Status: Resolved
Reporter Георги Петканов

Case 12 / 2009

Status: Resolved
Reporter Красен Стойчев

Case 11 / 2009

Status: Resolved
Reporter Пламен Киров

Case 10 / 2009

Status: Resolved
Reporter Благовест Пунев

Case 9 / 2009

Status: Resolved
Reporter Димитър Токушев

Case 8 / 2009

Status: Resolved
Reporter Евгени Танчев

Case 7 / 2009

Status: Resolved
Reporter Владислав Славов

Case 6 / 2009

Status: Resolved
Reporter Емилия Друмева

Case 5 / 2009

Status: Resolved
Reporter Васил Гоцев

Case 4 / 2009

Status: Resolved
Reporter Румен Янков

Case 3 / 2009

Status: Resolved
Reporter Георги Петканов

Case 2 / 2009

Status: Joined
Reporter Георги Петканов

Case 1 / 2009

Status: Resolved
Reporter Снежана Начева

Case 5 / 2008

Status: Resolved
Reporter Красен Стойчев

Case 4 / 2008

Status: Resolved
Reporter Пламен Киров

Case 3 / 2008

Status: Resolved
Reporter Благовест Пунев

Case 2 / 2008

Status: Resolved
Reporter Димитър Токушев

Case 1 / 2008

Status: Resolved
Reporter Евгени Танчев

Case 10 / 2007

Status: Resolved
Reporter Владислав Славов

Case 9 / 2007

Status: Dismissed
Reporter Емилия Друмева

Case 8 / 2007

Status: Dismissed
Reporter Красен Стойчев

Case 7 / 2007

Status: Resolved
Reporter Румен Янков

Case 6 / 2007

Status: Resolved
Reporter Людмил Нейков

Case 5 / 2007

Status: Resolved
Reporter Васил Гоцев

Case 4 / 2007

Status: Procedure is concluded
Reporter Красен Стойчев

Case 3 / 2007

Status: Resolved
Reporter Пламен Киров

Case 2 / 2007

Status: Resolved
Reporter Благовест Пунев

Case 1 / 2007

Status: Resolved
Reporter Димитър Токушев

Case 12 / 2006

Status: Resolved
Reporter Румен Янков

Case 11 / 2006

Status: Resolved
Reporter Евгени Танчев

Case 10 / 2006

Status: Resolved
Reporter Владислав Славов

Case 9 / 2006

Status: Resolved
Reporter Емилия Друмева

Case 8 / 2006

Status: Resolved
Reporter Мария Павлова

Case 7 / 2006

Status: Resolved
Reporter Лазар Груев

Case 6 / 2006

Status: Resolved
Reporter Румен Янков

Case 5 / 2006

Status: Resolved
Reporter Людмил Нейков

Case 4 / 2006

Status: Resolved
Reporter Васил Гоцев

Case 3 / 2006

Status: Procedure is concluded
Reporter Маргарита Златарева

Case 2 / 2006

Status: Joined
Reporter Стефанка Стоянова

Case 1 / 2006

Status: Resolved
Reporter Стефанка Стоянова

Case 11 / 2005

Status: Resolved
Reporter Евгени Танчев

Case 10 / 2005

Status: Dismissed
Reporter Владислав Славов

Case 9 / 2005

Status: Resolved
Reporter Емилия Друмева

Case 8 / 2005

Status: Resolved
Reporter Мария Павлова

Case 7 / 2005

Status: Resolved
Reporter Лазар Груев

Case 6 / 2005

Status: Resolved
Reporter Живан Белчев

Case 5 / 2005

Status: Dismissed
Reporter Румен Янков

Case 4 / 2005

Status: Joined
Reporter Стефанка Стоянова

Case 3 / 2005

Status: Resolved
Reporter Людмил Нейков

Case 2 / 2005

Status: Resolved
Reporter Васил Гоцев

Case 1 / 2005

Status: Resolved
Reporter Маргарита Златарева

Case 11 / 2004

Status: Resolved
Reporter Стефанка Стоянова

Case 10 / 2004

Status: Resolved
Reporter Евгени Танчев

Case 9 / 2004

Status: Resolved
Reporter Владислав Славов

Case 8 / 2004

Status: Resolved
Reporter Емилия Друмева

Case 7 / 2004

Status: Resolved
Reporter Мария Павлова

Case 6 / 2004

Status: Resolved
Reporter Лазар Груев

Case 5 / 2004

Status: Resolved
Reporter Живан Белчев

Case 4 / 2004

Status: Resolved
Reporter Румен Янков

Case 3 / 2004

Status: Resolved
Reporter Васил Гоцев,Людмил Нейков

Case 2 / 2004

Status: Resolved
Reporter Маргарита Златарева

Case 1 / 2004

Status: Resolved
Reporter Стефанка Стоянова

Case 12 / 2003

Status: Resolved
Reporter Васил Гоцев

Case 11 / 2003

Status: Resolved
Reporter Тодор Тодоров

Case 10 / 2003

Status: Resolved
Reporter Живан Белчев

Case 9 / 2003

Status: Resolved
Reporter Людмил Нейков

Case 8 / 2003

Status: Joined
Reporter Георги Марков

Case 7 / 2003

Status: Joined
Reporter Тодор Тодоров

Case 6 / 2003

Status: Resolved
Reporter Лазар Груев

Case 5 / 2003

Status: Resolved
Reporter Румен Янков

Case 4 / 2003

Status: Resolved
Reporter Пенка Томчева

Case 3 / 2003

Status: Resolved
Reporter Стефанка Стоянова

Case 2 / 2003

Status: Resolved
Reporter Неделчо Беронов

Case 1 / 2003

Status: Resolved
Reporter Маргарита Златарева

Case 23 / 2002

Status: Resolved
Reporter Димитър Гочев

Case 22 / 2002

Status: Resolved
Reporter Васил Гоцев

Case 21 / 2002

Status: Dismissed
Reporter Живан Белчев

Case 20 / 2002

Status: Resolved
Reporter Людмил Нейков

Case 19 / 2002

Status: Dismissed
Reporter Васил Гоцев

Case 18 / 2002

Status: Resolved
Reporter Неделчо Беронов

Case 17 / 2002

Status: Resolved
Reporter Георги Марков

Case 16 / 2002

Status: Resolved
Reporter Живан Белчев

Case 15 / 2002

Status: Resolved
Reporter Пенка Томчева

Case 14 / 2002

Status: Resolved
Reporter Георги Марков

Case 13 / 2002

Status: Dismissed
Reporter Румен Янков

Case 12 / 2002

Status: Resolved
Reporter Маргарита Златарева

Case 11 / 2002

Status: Resolved
Reporter Васил Гоцев

Case 10 / 2002

Status: Resolved
Reporter Стефанка Стоянова

Case 9 / 2002

Status: Resolved
Reporter Людмил Нейков

Case 8 / 2002

Status: Dismissed
Reporter Тодор Тодоров

Case 7 / 2002

Status: Resolved
Reporter Димитър Гочев

Case 6 / 2002

Status: Dismissed
Reporter Тодор Тодоров

Case 5 / 2002

Status: Resolved
Reporter Пенка Томчева

Case 4 / 2002

Status: Dismissed
Reporter Неделчо Беронов

Case 3 / 2002

Status: Dismissed
Reporter Живан Белчев

Case 2 / 2002

Status: Resolved
Reporter Маргарита Златарева

Case 1 / 2002

Status: Dismissed
Reporter Стефанка Стоянова

Case 17 / 2001

Status: Resolved
Reporter Румен Янков

Case 16 / 2001

Status: Dismissed
Reporter Васил Гоцев

Case 15 / 2001

Status: Resolved
Reporter Стефанка Стоянова

Case 14 / 2001

Status: Joined
Reporter Румен Янков

Case 13 / 2001

Status: Resolved
Reporter Георги Марков

Case 12 / 2001

Status: Resolved
Reporter Тодор Тодоров

Case 11 / 2001

Status: Resolved
Reporter Неделчо Беронов

Case 10 / 2001

Status: Resolved
Reporter Румен Янков

Case 9 / 2001

Status: Resolved
Reporter Людмил Нейков

Case 8 / 2001

Status: Procedure is concluded
Reporter Димитър Гочев

Case 7 / 2001

Status: Resolved
Reporter Живан Белчев

Case 6 / 2001

Status: Resolved
Reporter Георги Марков

Case 5 / 2001

Status: Resolved
Reporter Тодор Тодоров

Case 4 / 2001

Status: Joined
Reporter Пенка Томчева

Case 3 / 2001

Status: Resolved
Reporter Стефанка Стоянова

Case 2 / 2001

Status: Resolved
Reporter Пенка Томчева

Case 1 / 2001

Status: Resolved
Reporter Васил Гоцев

Case 18 / 2000

Status: Resolved
Reporter Неделчо Беронов

Case 17 / 2000

Status: Resolved
Reporter Живан Белчев

Case 16 / 2000

Status: Resolved
Reporter Маргарита Златарева

Case 15 / 2000

Status: Resolved
Reporter Румен Янков

Case 14 / 2000

Status: Procedure is concluded
Reporter Неделчо Беронов

Case 13 / 2000

Status: Resolved
Reporter Георги Марков

Case 12 / 2000

Status: Resolved
Reporter Тодор Тодоров

Case 11 / 2000

Status: Resolved
Reporter Димитър Гочев

Case 10 / 2000

Status: Resolved
Reporter Людмил Нейков

Case 9 / 2000

Status: Resolved
Reporter Асен Манов

Case 8 / 2000

Status: Resolved
Reporter Стефанка Стоянова

Case 7 / 2000

Status: Resolved
Reporter Маргарита Златарева

Case 6 / 2000

Status: Resolved
Reporter Александър Арабаджиев

Case 5 / 2000

Status: Resolved
Reporter Неделчо Беронов

Case 4 / 2000

Status: Resolved
Reporter Станислав Димитров

Case 3 / 2000

Status: Resolved
Reporter Маргарита Златарева

Case 2 / 2000

Status: Resolved
Reporter Тодор Тодоров

Case 1 / 2000

Status: Procedure is concluded
Reporter Иван Григоров

Case 14 / 1999

Status: Resolved
Reporter Александър Арабаджиев

Case 13 / 1999

Status: Dismissed
Reporter Александър Арабаджиев

Case 12 / 1999

Status: Resolved
Reporter Маргарита Златарева

Case 11 / 1999

Status: Resolved
Reporter Георги Марков

Case 10 / 1999

Status: Resolved
Reporter Неделчо Беронов

Case 9 / 1999

Status: Resolved
Reporter Станислав Димитров

Case 8 / 1999

Status: Resolved
Reporter Асен Манов

Case 7 / 1999

Status: Resolved
Reporter Димитър Гочев

Case 6 / 1999

Status: Resolved
Reporter Неделчо Беронов

Case 5 / 1999

Status: Resolved
Reporter Георги Марков

Case 4 / 1999

Status: Resolved
Reporter Димитър Гочев

Case 3 / 1999

Status: Resolved
Reporter Цанко Хаджистойчев

Case 2 / 1999

Status: Procedure is concluded
Reporter Александър Арабаджиев

Case 1 / 1999

Status: Resolved
Reporter Стефанка Стоянова

Case 37 / 1998

Status: Procedure is concluded
Reporter Димитър Гочев

Case 36 / 1998

Status: Resolved
Reporter Иван Григоров

Case 35 / 1998

Status: Procedure is concluded
Reporter Тодор Тодоров

Case 34 / 1998

Status: Resolved
Reporter Георги Марков

Case 33 / 1998

Status: Resolved
Reporter Асен Манов

Case 32 / 1998

Status: Resolved
Reporter Маргарита Златарева

Case 31 / 1998

Status: Resolved
Reporter Станислав Димитров

Case 30 / 1998

Status: Resolved
Reporter Неделчо Беронов

Case 29 / 1998

Status: Resolved
Reporter Стефанка Стоянова

Case 28 / 1998

Status: Resolved
Reporter Иван Григоров

Case 27 / 1998

Status: Resolved
Reporter Георги Марков

Case 26 / 1998

Status: Resolved
Reporter Асен Манов

Case 25 / 1998

Status: Procedure is concluded
Reporter Димитър Гочев

Case 24 / 1998

Status: Resolved
Reporter Цанко Хаджистойчев

Case 23 / 1998

Status: Resolved
Reporter Маргарита Златарева

Case 22 / 1998

Status: Resolved
Reporter Тодор Тодоров

Case 21 / 1998

Status: Resolved
Reporter Тодор Тодоров

Case 20 / 1998

Status: Resolved
Reporter Александър Арабаджиев

Case 19 / 1998

Status: Resolved
Reporter Георги Марков

Case 18 / 1998

Status: Resolved
Reporter Неделчо Беронов

Case 17 / 1998

Status: Resolved
Reporter Неделчо Беронов

Case 16 / 1998

Status: Resolved
Reporter Стефанка Стоянова

Case 15 / 1998

Status: Resolved
Reporter Димитър Гочев

Case 14 / 1998

Status: Resolved
Reporter Станислав Димитров

Case 13 / 1998

Status: Resolved
Reporter Стефанка Стоянова

Case 12 / 1998

Status: Resolved
Reporter Цанко Хаджистойчев

Case 11 / 1998

Status: Resolved
Reporter Тодор Тодоров

Case 10 / 1998

Status: Resolved
Reporter Георги Марков

Case 9 / 1998

Status: Resolved
Reporter Маргарита Златарева

Case 8 / 1998

Status: Resolved
Reporter Асен Манов

Case 7 / 1998

Status: Resolved
Reporter Александър Арабаджиев

Case 6 / 1998

Status: Resolved
Reporter Димитър Гочев

Case 5 / 1998

Status: Resolved
Reporter Неделчо Беронов

Case 4 / 1998

Status: Resolved
Reporter Стефанка Стоянова

Case 3 / 1998

Status: Resolved
Reporter Станислав Димитров

Case 2 / 1998

Status: Resolved
Reporter Георги Марков

Case 1 / 1998

Status: Resolved
Reporter Асен Манов

Case 20 / 1997

Status: Joined
Reporter Александър Арабаджиев

Case 19 / 1997

Status: Dismissed
Reporter Иван Григоров

Case 18 / 1997

Status: Resolved
Reporter Цанко Хаджистойчев

Case 17 / 1997

Status: Resolved
Reporter Неделчо Беронов

Case 16 / 1997

Status: Resolved
Reporter Маргарита Златарева

Case 15 / 1997

Status: Resolved
Reporter Тодор Тодоров

Case 14 / 1997

Status: Resolved
Reporter Николай Павлов

Case 13 / 1997

Status: Resolved
Reporter Стефанка Стоянова

Case 12 / 1997

Status: Resolved
Reporter Тодор Тодоров

Case 11 / 1997

Status: Resolved
Reporter Георги Марков

Case 10 / 1997

Status: Resolved
Reporter Станислав Димитров

Case 9 / 1997

Status: Resolved
Reporter Цанко Хаджистойчев

Case 8 / 1997

Status: Resolved
Reporter Димитър Гочев

Case 7 / 1997

Status: Resolved
Reporter Георги Марков

Case 6 / 1997

Status: Resolved
Reporter Александър Арабаджиев

Case 5 / 1997

Status: Procedure is concluded
Reporter Иван Григоров

Case 4 / 1997

Status: Resolved
Reporter Пенчо Пенев

Case 3 / 1997

Status: Resolved
Reporter Николай Павлов

Case 2 / 1997

Status: Resolved
Reporter Милчо Костов

Case 1 / 1997

Status: Resolved
Reporter Цанко Хаджистойчев

Case 32 / 1996

Status: Resolved
Reporter Тодор Тодоров

Case 31 / 1996

Status: Resolved
Reporter Младен Данаилов

Case 30 / 1996

Status: Dismissed
Reporter Станислав Димитров

Case 29 / 1996

Status: Resolved
Reporter Димитър Гочев

Case 28 / 1996

Status: Dismissed
Reporter Георги Марков

Case 27 / 1996

Status: Resolved
Reporter Александър Арабаджиев

Case 26 / 1996

Status: Resolved
Reporter Иван Григоров

Case 25 / 1996

Status: Resolved
Reporter Пенчо Пенев

Case 24 / 1996

Status: Resolved
Reporter Николай Павлов

Case 23 / 1996

Status: Dismissed
Reporter Николай Павлов

Case 22 / 1996

Status: Resolved
Reporter Цанко Хаджистойчев

Case 21 / 1996

Status: Resolved
Reporter Милчо Костов

Case 20 / 1996

Status: Joined
Reporter Тодор Тодоров

Case 19 / 1996

Status: Resolved
Reporter Тодор Тодоров

Case 18 / 1996

Status: Resolved
Reporter Станислав Димитров

Case 17 / 1996

Status: Resolved
Reporter Младен Данаилов

Case 16 / 1996

Status: Dismissed
Reporter Димитър Гочев

Case 15 / 1996

Status: Resolved
Reporter Георги Марков

Case 14 / 1996

Status: Resolved
Reporter Александър Арабаджиев

Case 13 / 1996

Status: Resolved
Reporter Иван Григоров

Case 12 / 1996

Status: Joined
Reporter Пенчо Пенев

Case 11 / 1996

Status: Resolved
Reporter Пенчо Пенев

Case 10 / 1996

Status: Resolved
Reporter Николай Павлов

Case 9 / 1996

Status: Resolved
Reporter Цанко Хаджистойчев

Case 8 / 1996

Status: Resolved
Reporter Милчо Костов

Case 7 / 1996

Status: Resolved
Reporter Тодор Тодоров

Case 6 / 1996

Status: Dismissed
Reporter Станислав Димитров

Case 5 / 1996

Status: Dismissed
Reporter Младен Данаилов

Case 4 / 1996

Status: Resolved
Reporter Иван Григоров

Case 3 / 1996

Status: Dismissed
Reporter Димитър Гочев

Case 2 / 1996

Status: Resolved
Reporter Георги Марков

Case 1 / 1996

Status: Resolved
Reporter Александър Арабаджиев

Case 32 / 1995

Status: Resolved
Reporter Пенчо Пенев

Case 31 / 1995

Status: Resolved
Reporter Николай Павлов

Case 30 / 1995

Status: Resolved
Reporter Цанко Хаджистойчев

Case 29 / 1995

Status: Resolved
Reporter Тодор Тодоров

Case 28 / 1995

Status: Joined
Reporter Александър Арабаджиев

Case 27 / 1995

Status: Resolved
Reporter Станислав Димитров

Case 26 / 1995

Status: Resolved
Reporter Милчо Костов

Case 25 / 1995

Status: Resolved
Reporter Младен Данаилов

Case 24 / 1995

Status: Resolved
Reporter Димитър Гочев

Case 23 / 1995

Status: Resolved
Reporter Александър Арабаджиев

Case 22 / 1995

Status: Joined
Reporter Александър Арабаджиев

Case 21 / 1995

Status: Resolved
Reporter Иван Григоров

Case 20 / 1995

Status: Resolved
Reporter Пенчо Пенев

Case 19 / 1995

Status: Resolved
Reporter Георги Марков

Case 18 / 1995

Status: Resolved
Reporter Тодор Тодоров

Case 17 / 1995

Status: Resolved
Reporter Станислав Димитров

Case 16 / 1995

Status: Resolved
Reporter Цанко Хаджистойчев

Case 15 / 1995

Status: Resolved
Reporter Николай Павлов

Case 14 / 1995

Status: Resolved
Reporter Младен Данаилов

Case 13 / 1995

Status: Resolved
Reporter Милчо Костов

Case 12 / 1995

Status: Resolved
Reporter Георги Марков

Case 11 / 1995

Status: Resolved
Reporter Александър Арабаджиев

Case 10 / 1995

Status: Joined
Reporter Димитър Гочев

Case 9 / 1995

Status: Resolved
Reporter Тодор Тодоров

Case 8 / 1995

Status: Resolved
Reporter Пенчо Пенев

Case 7 / 1995

Status: Resolved
Reporter Станислав Димитров

Case 6 / 1995

Status: Resolved
Reporter Цанко Хаджистойчев

Case 5 / 1995

Status: Resolved
Reporter Николай Павлов

Case 4 / 1995

Status: Resolved
Reporter Димитър Гочев

Case 3 / 1995

Status: Resolved
Reporter Иван Григоров

Case 2 / 1995

Status: Resolved
Reporter Иван Григоров

Case 1 / 1995

Status: Resolved
Reporter Младен Данаилов

Case 18 / 1994

Status: Dismissed
Reporter Георги Марков

Case 17 / 1994

Status: Dismissed
Reporter Георги Марков

Case 16 / 1994

Status: Resolved
Reporter Пенчо Пенев

Case 15 / 1994

Status: Joined
Reporter Цанко Хаджистойчев

Case 14 / 1994

Status: Joined
Reporter Цанко Хаджистойчев

Case 13 / 1994

Status: Resolved
Reporter Цанко Хаджистойчев

Case 12 / 1994

Status: Resolved
Reporter Николай Павлов

Case 11 / 1994

Status: Resolved
Reporter Станислав Димитров

Case 10 / 1994

Status: Resolved
Reporter Милчо Костов

Case 9 / 1994

Status: Resolved
Reporter Милена Жабинска

Case 8 / 1994

Status: Resolved
Reporter Александър Арабаджиев

Case 7 / 1994

Status: Dismissed
Reporter Младен Данаилов

Case 6 / 1994

Status: Resolved
Reporter Нено Неновски

Case 5 / 1994

Status: Dismissed
Reporter Любен Корнезов

Case 4 / 1994

Status: Resolved
Reporter Пенчо Пенев

Case 3 / 1994

Status: Resolved
Reporter

Case 2 / 1994

Status: Resolved
Reporter Цанко Хаджистойчев

Case 1 / 1994

Status: Resolved
Reporter Николай Павлов

Case 22 / 1993

Status: Resolved
Reporter Милена Жабинска

Case 21 / 1993

Status: Dismissed
Reporter Станислав Димитров

Case 20 / 1993

Status: Dismissed
Reporter Цанко Хаджистойчев

Case 19 / 1993

Status: Resolved
Reporter Милчо Костов

Case 18 / 1993

Status: Resolved
Reporter Младен Данаилов

Case 17 / 1993

Status: Resolved
Reporter Александър Арабаджиев

Case 16 / 1993

Status: Resolved
Reporter Нено Неновски

Case 15 / 1993

Status: Resolved
Reporter Любен Корнезов

Case 14 / 1993

Status: Resolved
Reporter Пенчо Пенев

Case 13 / 1993

Status: Resolved
Reporter Милена Жабинска

Case 12 / 1993

Status: Resolved
Reporter Станислав Димитров

Case 11 / 1993

Status: Resolved
Reporter Теодор Чипев

Case 10 / 1993

Status: Resolved
Reporter Цанко Хаджистойчев

Case 9 / 1993

Status: Resolved
Reporter Младен Данаилов

Case 8 / 1993

Status: Resolved
Reporter Николай Павлов

Case 7 / 1993

Status: Dismissed
Reporter Милена Жабинска

Case 6 / 1993

Status: Resolved
Reporter Нено Неновски

Case 5 / 1993

Status: Resolved
Reporter Александър Арабаджиев

Case 4 / 1993

Status: Resolved
Reporter Любен Корнезов

Case 3 / 1993

Status: Resolved
Reporter Пенчо Пенев

Case 2 / 1993

Status: Resolved
Reporter Станислав Димитров

Case 1 / 1993

Status: Dismissed
Reporter Пенчо Пенев

Case 37 / 1992

Status: Procedure is concluded
Reporter Теодор Чипев

Case 36 / 1992

Status: Resolved
Reporter Младен Данаилов

Case 35 / 1992

Status: Dismissed
Reporter Цанко Хаджистойчев

Case 34 / 1992

Status: Procedure is concluded
Reporter Нено Неновски

Case 33 / 1992

Status: Joined
Reporter Милена Жабинска

Case 32 / 1992

Status: Resolved
Reporter Милена Жабинска

Case 31 / 1992

Status: Dismissed
Reporter Цанко Хаджистойчев

Case 30 / 1992

Status: Resolved
Reporter Александър Арабаджиев

Case 29 / 1992

Status: Joined
Reporter Александър Арабаджиев

Case 28 / 1992

Status: Resolved
Reporter Николай Павлов

Case 27 / 1992

Status: Resolved
Reporter Станислав Димитров

Case 26 / 1992

Status: Procedure is concluded
Reporter Любен Корнезов

Case 25 / 1992

Status: Resolved
Reporter Пенчо Пенев

Case 24 / 1992

Status: Resolved
Reporter Теодор Чипев

Case 23 / 1992

Status: Resolved
Reporter Младен Данаилов

Case 22 / 1992

Status: Resolved
Reporter Нено Неновски

Case 21 / 1992

Status: Dismissed
Reporter Станислав Димитров

Case 20 / 1992

Status: Dismissed
Reporter Теодор Чипев

Case 19 / 1992

Status: Resolved
Reporter Цанко Хаджистойчев

Case 18 / 1992

Status: Resolved
Reporter Александър Арабаджиев

Case 17 / 1992

Status: Dismissed
Reporter Нено Неновски

Case 16 / 1992

Status: Joined
Reporter Младен Данаилов,Станислав Димитров

Case 15 / 1992

Status: Dismissed
Reporter Николай Павлов

Case 14 / 1992

Status: Resolved
Reporter Милена Жабинска

Case 13 / 1992

Status: Resolved
Reporter Младен Данаилов,Станислав Димитров

Case 12 / 1992

Status: Dismissed
Reporter Любен Корнезов

Case 11 / 1992

Status: Resolved
Reporter Цанко Хаджистойчев,Пенчо Пенев

Case 10 / 1992

Status: Joined
Reporter Пенчо Пенев

Case 9 / 1992

Status: Resolved
Reporter Нено Неновски

Case 8 / 1992

Status: Dismissed
Reporter Иван Първанов

Case 7 / 1992

Status: Resolved
Reporter Николай Павлов

Case 6 / 1992

Status: Resolved
Reporter Младен Данаилов

Case 5 / 1992

Status: Joined
Reporter Цанко Хаджистойчев,Теодор Чипев

Case 4 / 1992

Status: Resolved
Reporter

Case 3 / 1992

Status: Dismissed
Reporter Милена Жабинска

Case 2 / 1992

Status: Resolved
Reporter Любен Корнезов

Case 1 / 1992

Status: Dismissed
Reporter Александър Арабаджиев

Case 30 / 1991

Status: Resolved
Reporter Милчо Костов,Младен Данаилов,Иван Първанов

Case 29 / 1991

Status: Dismissed
Reporter Пенчо Пенев

Case 28 / 1991

Status: Dismissed
Reporter Младен Данаилов

Case 27 / 1991

Status: Procedure is concluded
Reporter Николай Павлов

Case 26 / 1991

Status: Dismissed
Reporter Милчо Костов

Case 25 / 1991

Status: Dismissed
Reporter Любен Корнезов

Case 24 / 1991

Status: Resolved
Reporter Теодор Чипев

Case 23 / 1991

Status: Dismissed
Reporter Иван Първанов

Case 22 / 1991

Status: Dismissed
Reporter Цанко Хаджистойчев

Case 21 / 1991

Status: Dismissed
Reporter Теодор Чипев

Case 20 / 1991

Status: Dismissed
Reporter Николай Павлов

Case 19 / 1991

Status: Dismissed
Reporter Нено Неновски

Case 18 / 1991

Status: Resolved
Reporter Милена Жабинска

Case 17 / 1991

Status: Resolved
Reporter Пенчо Пенев

Case 16 / 1991

Status: Dismissed
Reporter Младен Данаилов

Case 15 / 1991

Status: Dismissed
Reporter Милчо Костов

Case 14 / 1991

Status: Dismissed
Reporter Милена Жабинска

Case 13 / 1991

Status: Dismissed
Reporter Любен Корнезов

Case 12 / 1991

Status: Dismissed
Reporter Иван Първанов

Case 11 / 1991

Status: Dismissed
Reporter Цанко Хаджистойчев

Case 10 / 1991

Status: Dismissed
Reporter Теодор Чипев

Case 9 / 1991

Status: Dismissed
Reporter Пенчо Пенев

Case 8 / 1991

Status: Dismissed
Reporter Николай Павлов

Case 7 / 1991

Status: Dismissed
Reporter Нено Неновски

Case 6 / 1991

Status: Dismissed
Reporter Младен Данаилов

Case 5 / 1991

Status: Dismissed
Reporter Милчо Костов

Case 4 / 1991

Status: Dismissed
Reporter Милена Жабинска

Case 3 / 1991

Status: Dismissed
Reporter Любен Корнезов

Case 2 / 1991

Status: Dismissed
Reporter Иван Първанов

Case 1 / 1991

Status: Resolved
Reporter Александър Арабаджиев