Rapporteur
Младен Данаилов
Author of request
Министерски съвет

Purpose of the request

Тълкуване на чл. 84, т. 7 и чл. 105, ал. 2 от Конституцията

Resolution - 16

Министерският съвет е компетентният орган да преобразува и закрива централни ведомства без ранг на министерства, създадени от бившия Държавен съвет на основание чл. 93, т. 16 от Конституцията от 1971 г.