Rapporteur
Милена Жабинска
Author of request
50 народни представители от 36-ото народно събрание

Purpose of the request

Тълкуване на чл. 76, ал. 2 от Конституцията

Resolution - 1

Народните представители, неположили клетва по чл. 76, ал. 2 от Конституцията, не са встъпили в изпълнение на пълномощията си.