Rapporteur
Тодор Тодоров
Author of request
Главният прокурор

Purpose of the request

Тълкуване на разпоредбата на чл. 120, ал. 2 от Конституцията.

Resolution - 21

Съгласно чл.120, ал.2 от Конституцията, гражданите и юридическите лица могат да обжалват пред съдилищата всички административни актове, включително вътрешнослужебните, щом тези актове нарушават или застрашават техни права или законни интереси и не са изключени изрично със закон от съдебно обжалване.