Rapporteur
Цанко Хаджистойчев
Author of request
52 народни представители от 37-ото Народно събрание

Purpose of the request

Тълкуване на разпоредбите на чл.93, ал.3 и 4 от Конституцията на Република България

Resolution - 18

Разпоредбата на чл.93, ал.3 от Конституцията определя условията, при които може да бъде избран президент на републиката още в първия тур. Изисква се: а) кандидат да е получил повече от половината действителни гласове и б) в гласуването да са участвали повече от половината избиратели. Двете условия са дадени кумулативно и са равнозначни. Липсата на едното от тях или на двете не прави избора (първия тур) недействителен, а води до втори тур. Разпоредбата на чл.93, ал.4 от Конституцията намира приложение, когато не е избран президент на първия тур. Регламентираният с тази разпоредба избор (втори тур) се произвежда и тогава, когато на първия тур не са участвали повече от половината избиратели.